Ovum utser HCL Technologies till nordamerikansk ledare inom applikationstjänster

IT-konsultjätten HCL Technologies meddelar att analysbolaget Ovum har utsett HCL till en marknadsledare i sin rapport 2018-2019 “Ovum Decision Matrix: Market Leaders in North American Applications Services.”

Ovum utser HCL Technologies till nordamerikansk ledare inom applikationstjänster 1Ovum framhåller flera saker som gör att HCL står ut, inklusive dess fokus på kundernas resultat, dess agila approach till applikationstjänster, och företagets satsning på innovation. Rapporten visar också att HCL får högsta betyg inom kategorin strategiskt utförande.

–  Applikationstjänster är inte längre bara till för att minska kostnader och för att effektivisera processer utan blir alltmer verktyg för att förändra affärsmodeller på ett sätt som gör det möjligt att kapitalisera på digitala möjligheter, säger Ajit Kumar, President – Applications & SI Services Delivery, HCL Technologies. Ovums rapport validerar ytterligare vår strategi inom området.

– Tjänsteleverantörer utvecklas snabbt med fokus på att leverera effektivitet, flexibilitet och tillväxt genom applikationstjänster. Traditionell applikationsutveckling får bana väg för mer snabbrörliga metoder med stöd för verktyg som automation och acceleratorer som ger snabbare time-to-market och högre kvalitet, säger Hansa Iyengar, Senior Analyst, Ovum. HCL utmärker sig särskilt mycket tack vare sitt starka kundfokus och förmåga att införa teknologier som optimerar verksamheter på ett betydande sätt.