Radar Leverantörskvalitet 2020 – Rapportsläpp flyttas till slutet Q1 2021

Leverantörskvalitet är Radars årligt återkommande bedömning av kvalitet och värde i årets leveranser och relationer mellan IT-köpare och IT-leverantörer i Sverige.

Radar Leverantörskvalitet 2020 - Rapportsläpp flyttas till slutet Q1 2021 1Rapporten bygger på köparnas bedömning av sina leverantörer under det gångna året.

Det speciella året 2020 har inneburit mycket aktivitet i kund-leverantör-relationen vilket gjort att Radar valt att inte störa detta viktiga arbete under 2020. Vi har också upplevt allt fler sammangående och uppköp vilket också utmanat vem man ska bedöma i nya konstellationer.

Med allt detta sammanvägt så kommer arbetet påbörjas direkt efter nyår och Leverantörs-kvalitet 2020 släppas som rapport i slutet av första kvartalet 2021.