Så skapar du ett framtidssäkrat datacenter

KRÖNIKA: Förändring –  Det enda vi kan vara helt säkra på i dagens fluktuerande affärslandskap – allt förändras. Det råder ingen tvekan om att alla företag, oavsett bransch, kommer att brottas med mer och mer förändring de kommande åren.

Nu kan vi såklart inte förutsäga framtiden. Oavsett hur mycket vi vill kunna blicka in i en kristallkula och berätta med absolut säkerhet vad kunder kommer att vilja stoppa i sina datacenter om 10 år, kan vi helt enkelt inte veta med säkerhet.

Mathias Engstrand (002)
Mathias Engstrand, Dell

Vad vi dock kan göra är att bygga dessa datacenter så att de är redo för förändring. Redo att möta nästa disruptiva teknikutveckling och vara verkligt ”future-ready”, för att hjälpa din organisation att överleva nya och framväxande påfrestningar.

Så när du ska framtidssäkra ditt datacenter behöver du tänka på infrastrukturen på ett holistiskt sätt och prata med folket som jobbar på frontlinjen – deras feedback är avgörande. Till exempel kan ett säljteam ha speciella behov som du kanske inte har tänkt på vilket avsevärt kan påverka dina planer. Att få buy-in från de Cx-nivå cheferna är också viktigt, utan deras stöd kan ditt drömdatacenter bli just det – en ouppfylld önskedröm.

När denna feedback har samlats in och dina CXO:s har köpt in på idén finns det några grundläggande steg som du kan checka av för att se till att göra ditt framtidssäkra datacenter till verklighet:

  • Satsa på enkelhet – Enkelhet betyder inte att upprätthålla ett status quo. Börja med att förstå värdet av ditt befintliga system. Satsa sedan på enkelhet genom att övergå från åldrade, egenutvecklade system för att uppnå framtida flexibilitet.
  • Omfamna öppna standarder – IT-branschen producerar kraftfulla tekniker som är open source. Dra nytta av dessa innovationer för att säkerställa kompatibilitet mellan de lösningar som du köper in i dag och i framtiden.
  • Tänk Software First – Mjukvara möjliggör flexibilitet och smidighet i IT-system. Bestäm vilka åtgärder som du kan flytta in programvaran – från molnet till datacentret – för att säkerställa att ditt företag är i stånd att reagera snabbt.
  • Bygg End-to-End Security – IT-säkerhetsmarknaden är mycket fragmenterad. Hitta en end-to-end-säkerhetslösning som är enkel, effektiv och uppkopplad så att du undviker att skapa sårbarhetsfickor som lätt kan uppstå när lösningar inte passar ihop.
  • Modernisera och automatisera – Gamla programmeringsspråk och äldre IT-plattformar är till sin natur restriktiva. Migrera till modernare system för att minska kostnaderna, förbättra smidigheten och lägga en grund för framtiden med automatiserade processer.

Detta är på intet sätt en uttömmande lista, men det är ett bra sätt för dig att starta dialogen och börja lyssna på dina team. Nästa steg är att utbilda och träna människor att använda den nya tekniken och anpassa sina affärsprocesser. Som vanligt, om ingen vet hur man använder den nya utrustningen blir den snabbt överflödig.

Genom att arbeta med dina leverantörer och använda deras supporttjänster kan du se till att ha så lite driftstopp som möjligt, och din personal utvecklas till rätt utbildningsnivå.

Om du följer denna vägledning bör förhoppningsvis din nästa IT-uppdatering bli mycket enklare.

 

Mathias Engstrand, Sales Manager Enterprise Solutions Group, Dell Sverige

Post Comment