Saab skapar framtidens digitala arbetsyta med Citrix och DXC

Försvarsindustri- och civilsäkerhetsföretaget Saab har tillsammans med Citrix och DXC Technology utvecklat en intelligent digital arbetsyta där Saabs 16 000 anställda kan dela teknik, innovationer och idéer globalt på ett säkert, pålitligt och flexibelt sätt för att möta kundernas behov.

Saab skapar framtidens digitala arbetsyta med Citrix och DXC
– Att hitta en balans mellan säkerhet, smidighet och snabbhet är en nyckel för oss, säger Mats Hultin, CIO på Saab, apropå bolagets nya lösning för digitala arbetsytor. FOTO Stefan Kalm

Den nya plattformen gör att medarbetarna kan använda SaaS, webb- och mobilappar som de själva föredrar samtidigt som plattformsintegrationen av nya kunder och företag nu endast tar några dagar. Exempelvis tog det bara två dagar för Saab att ge alla på det senast förvärvade företaget virtuell tillgång till Saab-miljön.

– Vi arbetar dagligen med sekretessbelagd information. Vi måste vara öppna i ena änden medan måste vi vara väldigt stängda i den andra för att säkerställa dataintegritet för våra kunder. Det är nyckeln för oss – att hitta en balans mellan säkerhet, smidighet och snabbhet, säger Mats Hultin, CIO på Saab.

För att tillgodose Saabs behov av teknik som snabbt kan skalas upp för att möta både nuvarande och framtida affärsutmaningar, valde Saab och DXC Citrix Workspace att köras under DXCs MyWorkStyle.

– Saab har under ett antal år givit förtroendet för delar av IT-leveransen till DXC Technology, som ger globalt stöd till tusentals arbetsplatsanvändare runt om i världen samtidigt som den stöder Saabs snabba globala expansion genom vår framgångsrika och innovativa MyWorkStyle-lösning. Tillsammans med Citrix Workspace får Saab en centraliserad, flexibel arbetsyta som både förenar användarna samtidigt som verksamheten hålls synkroniserad i realtid, säger Martin Rainer, branschledare och General Manager Manufacturing på DXC Technology.

Resultat efter implementeringen av den nya plattformen:

  • Standardisering och förenkling – centraliserad och flexibel arbetsyta förenar Saab-användare och håller verksamheten synkroniserad.
  • Utvecklingseffektivitet och kostnadskontroll – IT kan lättare och mer kostnadseffektivt tillhandahålla servrar, arbetsgrupper och nya projekt.
  • Större motståndskraft och säkerhet – En flexibel digital skyddskrets säkerställer att alla användare verkligen är säkra.