Seavus lanserar artificiell intelligens för privat och offentlig sektor

IT-konsultföretaget Seavus lanserar idag DoAI, en artificiell intelligens som kan anpassas till ett flertal traditionella processer och verksamheter.

Seavus lanserar artificiell intelligens för privat och offentlig sektor 1Implementeringen av lösningen har redan påbörjats hos rekryteringsföretaget Jobmore och väntas frigöra 30 procent av konsultchefernas tid.

Seavus lanserar idag sin egenutvecklade artificiella intelligens, DoAI. AI-lösningen kan tillämpas inom både privat och offentlig sektor och kan användas inom ett flertal olika områden. Implementeringen av DoAI har redan påbörjats hos rekryteringsföretaget Jobmore och väntas frigöra cirka 15 timmar i veckan per konsultchef.

Vanligtvis tar det cirka 300 minuter för en konsultchef att screena samt rangordna ansökningar i en rekryteringsprocess medan DoAI kan identifiera och rangordna ostrukturerad data i realtid. Det innebär att samtliga ansökningar i Jobmores databas kan rankas på en sekund och ger konsultchefen direkta förslag på rätt rekryt att kontakta. Tidseffektiviseringen ser Jobmores VD, Joachim Jensen, som en av de främsta fördelarna:

-Vi beräknar att vi kommer frigöra cirka 30 procent av konsultchefernas tid. Det är en enorm tidsbesparing för oss och kommer innebära att våra konsultchefer kan ägna mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter som att träffa rekryterad personal och stötta dom mer proaktivt i sitt arbete ute hos våra kunder. Tidsbesparingen möjliggör även att konsultcheferna kan hantera fler kandidater utan att kvalitén i arbetet går förlorad, säger Joachim.

DoAI bidrar även till en demokratisering av ansökningsprocessen. Oavsett vilken tidigare erfarenhet en sökande har av att skriva CV, får de en likvärdig chans till ett arbete, utan att bli bortsorterade på grund av ofullständiga uppgifter. DoAI analyserar ostrukturerad data och kan automatisk identifiera och ranka innehållet utifrån bland annat personliga egenskaper, tidigare erfarenhet och utbildning.

-Vi är oerhört stolta över att vara först ut på marknaden med den här lösningen och ser fram mot att följa hur Jobmores arbetsprocesser effektiviseras med hjälp av DoAI. Vad som skiljer vår AI från andra är även möjligheten att implementera den direkt i kundernas egna ekosystem. Således äger kunderna sin egen data med valfriheten att lagra lokalt eller i molnet, säger Dimitris Panagio, VD för Seavus Stockholm.

Missa inte Seavus event om AI i Stockholm den 23 eller den 30 november. För att boka plats till den 23:e klicka här och för den 30 november boka här!