Sony erbjuder trackingutrustning som testats i Helsingborgs Hamn

Sony Network Communications Europe har utvecklat en ny produkt för att kunna samla in information inifrån en container under transporten.

Sony erbjuder trackingutrustning som testats i Helsingborgs Hamn 1Nu utför de tester avseende signalstyrkan på produkten och valde då att göra det i Helsingborgs Hamn.

Många godsslag är i behov av kontroll under färden vilket skapar trygghet både för avsändare och godsägare. Trackingutrustningen, ansluter till telenätet för att kunna spåra och skicka information från en container när den färdas över världshaven. Det finns möjlighet att mäta exempelvis temperatur, placering och acceleration/rörelse. Givetvis kan signalen vara dålig eller obefintlig mitt ute på havet men den plockas snabbt upp igen så snart täckning finns.

Efterfrågan ökar stadigt på denna typ av tjänster som är ett effektivt sätt för varuägaren att kunna följa sitt gods som inte varit möjligt innan. Särskilt viktigt är övervakningsmöjligheter för gods som är temperaturkänsligt. Utrustningen fästs på insidan av containern eller på godset och plockas av när containern nått sin slutdestination.