Svenskar i global topp gällande oro för AI
Hem NYHETERAI Svenskar i global topp gällande oro för AI

Svenskar i global topp gällande oro för AI

Publicerat av: Redaktionen

Av 21 undersökta länder ligger Sverige på plats fyra när det gäller generell oro för AI, bara i Australien, Frankrike och Storbritannien uttrycker människor större oro för AI än vad svenskarna gör.

När det kommer till faktiskt användande av AI ligger svenskarna däremot precis på det globala genomsnittet, som är 27 procent av hela populationen.

Det visar rapporten ”Consumers Know More About AI than Business Leaders Think” som Boston Consulting Group (BCG) genomfört där 21 000 respondenter från 21 länder svarat på frågor rörande deras kunskap om och attityd till AI och Generativ AI (GenAI). 

Sju av tio svenskar (71 %) ser positivt på användandet av AI, knappt en av fem (17 %) känner däremot oro. Även om majoriteten av svenskarna inte är oroade över att AI kommer att ta över deras jobb, så känner hela en av fem (19 %) denna oro.

– Att svenskar visar så hög grad av oro jämfört med många andra länder, ser jag som nyktert och i enlighet med vad jag också möter i arbetet tillsammans med stora svenska företag kring dessa frågor. I vårt svenska samhälle avkräver vi en hög nivå av tillit, vi håller generellt en hög etisk standard i både myndighetsutövning och företagande. Så jag ser det som naturligt att de svenska konsumenterna nu visar en viss skepsis så här i början, som kommer att gå ned i takt med att lagstiftning, teknik och användande mognar, säger Carin Forsling, Managing Director & Partner på BCG Sverige.

Sett till det globala genomsnittet så känner 80 procent av konsumenterna till GenAI och av dessa har nästan en fjärdedel använt tekniken åtminstone en gång. Den nya tekniken används framför allt för att må bättre, få mer personlig hjälp samt hitta det man behöver snabbare och enklare (till exempel via bildsökningar).

Svenskar i global topp gällande oro för AIBåde entusiasm och oro inför AI – och båda känslorna förstärks med ökat användande 

Ungefär fyra av tio personer globalt sett är helhjärtat entusiastiska över användningen av AI, framför allt för att förenkla vardagsliv och för att möjliggöra nya genombrott inom forskning och sjukvård. Tre av tio (29 %) av de tillfrågade är enbart oroliga över utvecklingen, främst drivet av frågor rörande datasekretess och etik. Nästan lika många (28 %) känner både entusiasm och oro inför AI-användningen.

BCG:s rapport sammanfattar de olika konsumentperspektiven in en mognadskurva som visar att personer som inte använder AI, i högre utsträckning är oroliga och inte särskilt entusiastiska. När väl det första steget är taget och fler börjat använda en AI-lösning, så minskar oron markant och entusiasmen ökar kraftigt. Rapporten visar också att ju fler AI-lösningar en person exponeras för, desto mer ökar dess entusiasm för vad tekniken kan medföra, men också oron.

– Vår rapport visar hur viktigt det är att företag balanserar konsumenters entusiasm och oro inför den nya teknologin och tar ett ansvar att implementera ansvarfull AI från början. Det behövs inte bara för att skapa trygghet hos de som i dag inte använder AI, utan också för att rapporten tydligt visar att oron för den nya teknologin faktiskt ökar ju mer en person använder den, säger Carin Forsling.

 Öppenhet för AI är störst i tillväxtmarknader 

Känslorna för AI varierar kraftigt mellan olika länder och omfattar ett spektrum av känslor från entusiasm, till ambivalens, till oro. Medan känslorna för AI är spridda inom varje land, är vissa länder generellt mer positivt inställda än andra. Av de 21 undersökta länderna var entusiasmen högst i Kina (56 %), Indonesien (49 %) och Brasilien (46 %), medan respondenterna i Frankrike (50 %), Australien (49 %) och Storbritannien (43 %) visade mest oro.

Länder med yngre befolkningar, som tenderar att ha större teknisk och digital erfarenhet, visar generellt större entusiasm. Oro är högre i vissa länder med digitalt konkurrenskraftiga ekonomier, där konsumenter kan känna sig mer hotade av frågor kring AI, som integritetsbekymmer eller dess inverkan på jobb. Många företag i dessa marknader har redan börjat använda AI i sina verksamheter. I mindre digitalt konkurrenskraftiga länder råder entusiasm eftersom AI presenterar en möjlighet att påskynda lösningar på kritiska frågor inom områden som hälsovård och utbildning.

Några råd till företagsledare 

AI och GenAI är här för att stanna och det medför stora möjligheter för både produktivitetsvinster och ökad tillväxt.

För företagsledare finns tre tydliga slutsatser att ta till sig från rapporten:

  1. Bygg förtroende hos konsumenterna genom att respektera deras perspektiv, underskatta inte deras oro och möt dem med tydliga förklaringar, öppenhet och ärlighet
  1. Navigera mognadskurvan effektivt genom att balansera hypen kring AI med att säkra att den AI som utvecklas och tas i bruk är ansvarsfull och etisk
  1. Nyttja de fickor som finns av positivt inställda konsumenter och kom ihåg att dessa finns i ökad utsträckning i tillväxtmarknader

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00