TelliQ förvärvar del av Axtech

TelliQ förvärvar del av bolaget Axtech och ökar i och med det sitt kundantal med 20 procent.

TelliQ förvärvar del av Axtech 1
Joakim Lindqvist, vd på TelliQ

Från och med övertagandet den 15 september tar TelliQ över RedKnows körjournaler och Live Pro Fleet. TelliQ är en av marknadens ledande inom kompletta digitala fordonssystem och tjänster för moderna fordonsflottor.

– Jag är väldigt nöjd med att våra kunder blir en del av TelliQ AB. Deras produktutbud och branschkunskap inom internet of things och uppkopplade fordon kommer att tillföra vår kunder bra och moderna lösningar och produkter. Vi ser positivt på att våra kunder blir en del av TelliQ, säger Åsa Eklund, vd på Axtech.

TelliQ har utvecklats mycket under de senaste åren och stärkt sin position på marknaden. Genom investeringen i Axtech får TelliQ AB ett starkare fäste i Göteborgsregionen och tar en mer stabil position på marknaden. Inledningsvis ökar kundantalet med 20 procent, men man arbetar ständigt för att fortsätta ökningen.

– Det är med stor glädje att vi välkomnar all nya kunder till TelliQ. Uppköpet är ett viktigt strategiskt beslut som stärker TelliQ i på den svenska marknaden, säger Joakim Lindqvist, vd på TelliQ.