Unit4 stärker sitt samarbete med Konsultnet

För att ytterligare stärka kompetensen kring Unit4 Business World, samt för att öka sin konkurrenskraft på lokala marknader, har Unit4 tecknat ett nytt partneravtal som innebär ett stärkt samarbete med konsultföretaget Konsultnet.

Konsultnet har levererat konsulttjänster kring Unit4 Business World (f.d. Agresso) under 20 års tid. Genom att utöka samarbetet vill Unit4 tillföra den svenska marknaden ytterligare kompetens kring affärssystemet.

Unicys

– Det fördjupade samarbetet med Konsultnet är en viktig del av vår nya partnerstrategi för att stärka vårt erbjudande gentemot kunder och användare. Vi växer i takt med våra partners och det är därför fördelaktigt att kunna presentera ett gemensamt erbjudande som innebär att användare får ta del av spetskompetens kring Unit4 Business World, säger Jeremias Jansson, Nordenchef på Unit4.

– Konsultnet har sedan tidigare åttiotalet kunder som använder Unit4 Business World, och vi tror att de känner en ännu större trygghet när detta avtal nu träder i kraft. Samtidigt som vi kommer att utöka vårt erbjudande och vår kompetens lägger vi grunden för ett fördjupat samarbete som med största sannolikhet gynnar våra långsiktiga kundrelationer, säger Monica Olsson Norman, VD på Konsultnet

Post Comment