VA Automotive väljer Cygate för helhetsleverans av IT som tjänst

ine3ze7xaqijwvd2dpprSystem- och molnintegratören Cygate får leverera IT som tjänst när den ledande komponent-leverantören VA Automotive outsourcar IT-infrastrukturen. En upphandling av nätverk, brandvägg, drift, wifi och arbetsplats som tjänst samt kvalitetssäkrad internetuppkoppling gjordes för att få ett mera konsekvent, skalbart, mobilt och kostnadseffektivt IT-stöd. Cygate bedömdes ha den bästa och mest kostnadseffektiva leveransen av en helhet inklusive Telia Datanet. VA Automotive väntas börja använda huvuddelen av leveransen 2016 och spara en femtedel av IT-budgeten.

VA Automotive-koncernen tillverkar fordonskomponenter, verktyg och verktygsutrustning för många av världens största bilmärken och företag som Electrolux och Ikea. När VA Automotive ville konsolidera fyra IT-infrastrukturer till en gjordes en upphandling av outsourcad IT hos fem större leverantörer. Efter åtta månaders utvärdering fick Cygate, som är en del av Telias företagsaffär, avtalet för helhetsleveransen under tre år med option på ytterligare två. All IT utom identitetshanteringen och ett fåtal system outsourcas.

– Cygate var klart bäst som kostnadseffektiv helhetsleverantör där vi får allt som tjänst och dessutom kvalitetssäkrat Datanet. Våra fabriker måste ha säkra uppkopplingar, nu får vi ett eget nät och rätt SLA. Med ökad standardisering, säkerhet och flexibilitet får vi en mycket bättre IT-leverans och vi räknar med att sänka kostnaderna med 20 procent, säger Jörgen Elvstrand, IT-chef, VA Automotive.

– VA Automotive lever upp till världsledande tillverkares krav varje dag. Vi är mycket stolta över att leva upp till deras. VA Automotive är en av flera svenska företag som väljer en säker helhetsleverans av lokalproducerad IT som tjänst från Cygate, kvalitetssäkrat och krypterat på Sveriges största nät, Datanet, säger Kåre Nordström, försäljningsdirektör på Cygate, en del av Telia.

VA Automotive är en del av en högeffektiv logistikkedja som kräver stor flexibilitet och säkerhet. Med den nya standardiserade IT-lösningen kan koncernen variera organisation och kompetens, drift och licenser efter behov dag för dag, med färre fasta kostnader. Standardiseringen innebär lägre supportkostnader och en högre säkerhet med färre ingångar och ett krypterat nät. Bakom helhetslösningen står en rad av Cygates partners: Cisco, Dell, EMC, Microsoft och VMware.

Post Comment