Vad är en smart stad?
Hem NYHETERHÅLLBARHET/MILJÖ Vad är en smart stad?

Vad är en smart stad?

Publicerat av: Redaktionen

Vad innebär IT-fiering av våra städer? Vad är en smart stad?

Vad är en smart stad?

Digitalföreläsning av Malin Granath, filosofie doktor och universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet

Det är frågor vi skulle få svar på – utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv – under en digitalföreläsning av Malin Granath, filosofie doktor och universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet. Nära hundra nyfikna åhörare hade loggat in sig på föresläsningen. Ifall det finns något positivt med Covid-pandemin så är det väl att föreläsare lyckas nå ut till folk i hela landet i högre grad nu än tidigare.

Vad är den smarta staden? Begreppet har vuxit fram ur uttrycket ”den hållbara staden”. Teknikens hastiga utveckling har på så vis lett till att vi inte bara ska vara hållbara utan smarta och hållbara.

Vår föreläsare Malin Granath lyfter fyra tydliga och aktuella punkter eller företeelser som avgörande när våra städer utvecklas. Nämligen:

Urbaniseringen – människor flyttar in i städer. Det i kombination med en åldrande befolkning ställer nya krav på service. Urbaniseringen är således en trigger för hur våra städer ska utvecklas.

Klimatförändringarna – är städerna redo för ökade skyfall, höjda temperaturer m m. Vissa städer påverkas på sikt även av stigande havsnivåer.

Globaliseringen – den lilla ekonomin såsom staden landet är redan beroende av  och kommer att bli än mer beroende av världsekonomin.

Digitaliseringen – som ökar och ökar lavinartat och är givetvis en förutsättning för att vi ska kunna göra våra städer smarta. Teknikens utveckling är avgörande för vilka verksamheter vi vill och kan utveckla i våra städer.

Idag är hållbarhetsfrågan och digitaliseringsfrågan sammanflätade. Att göra städer digitaliserade och hållbara innebär vad vi skulle kunna kalla en stor samhällsutmaning. Istället för att tänka ur ett perspektiv måste vi tänka utifrån flera olika perspektiv. Samhällsnyttan, medborgarnyttan och verksamhetsnyttor måste samverka för att staden ska bli smart för alla. Malin Granath påpekar också att vi inte får stanna vid smarta städer. Ett smart land behöver även en smart landsbygd.

Vad är en smart stad?

För Malin Granath är den smarta staden en idé om hur man kan se på utveckling av våra städer. Begreppet är mer en vision än ett faktiskt epitet på städer. Från forskningshåll brukar man lyfta sådant som att investeringar måste göras både i humankapital och modern infrastruktur och att nämnda investeringar ska driva både ekonomisk tillväxt och livskvalitet för invånarna samt att naturresurser används på ett sunt sätt.

IT-företagen har däremot en benägenhet att tala mer om teknik. Teknik som är inbyggd i den fysiska infrastrukturen och som både hjälper medborgarna att ”navigera” i den smarta staden. Samtidigt ska tekniken kunna övervaka och samla in data för att göra staden ännu smartare.

Här blir integritetsfrågan viktig. Ska staden bli optimalt smart behövs det att invånarna köper att de kan behöva dela med sig av hur de rör sig och vad de har för sig så att både företag och myndigheter kan rikta  beslut, effektivisera och optimera såväl service, ekonomi, organisation och teknik och kunna säkra att det görs på ett hållbart sätt.

Ska en stad bli smart behöver infrastrukturen uppgraderas, förnyas och integreras med ny teknik. Samtidigt måste det finnas tydliga lagar och regler för hur allt ska ske. Hur ska infrastrukturen bli optimal, hur ska data som samlas in från människor hanteras, vilken data måste sparas separat och vilken kan delas mellan olika aktörer – såsom myndigheter, serviceinrättningar och privata företag.

En stad där digitaliseringen ökar kommer sannolikt att betyda en ökad elförbrukning. För att staden ska bli riktigt smart behöver den nya elektriciteten vara miljömässigt hållbar, den måste fördelas och distribueras på ett riktigt sätt. Rätt mängd el ska riktas till rätt plats vid rätt tidpunkt. Här spelar smarta elmätaare en roll då de kan samla in data om elförbrukning och se till att rätt mängs el finns tillgänglig när den behövs – där den behövs.

En smart stad ställer som nämnts även krav på invånarna. De ska inte bara dela med sig av data inom en ram som känns integritetsmässigt okej. De ska också aktivt göra staden smartare genom att se till att de får den service och struktur de efterfrågar. Dels genom den data de som sagt delar med sig av men även genom att göra aktiva val som visar vad som är smart just för dem.

Malin Granaths slutliga sammanfattning säger att en stad som vill vara smart:

-Involverar många aktörer med olika mål och intressen i utvecklingen.

-Bedriver en utveckling som fokuserar på de samhällsutmaningar den kommer att möta och gör det på ett hållbart sätt.

-Har en helhetssyn på samhällsplanering och stadsutveckling.

-Arbetar med målet att förbättra servicen till medborgarna samtidigt som administrationen effektiviseras.

-Ser till att engagera och involvera sina invånare.

Lever vi i smarta städer? Ja, det får väl tiden visa.

Av: Mattias Lundqvist

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00