Waystream befriar accessen från kemikalieskatt

Waystream meddelar idag en viktig uppgradering av sin portfölj med access-switchar för bredbandsnät.

Waystream befriar accessen från kemikalieskatt 1En ny version av gigabit-switcharna i ASR6000 och MS4000 serien lanseras där den viktigaste förändringen är att produkterna omarbetats för att möta kraven i den svenska lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från 2017. Waystream är den första leverantören av utrustning för bredbandsnät som tillhandahåller produkter som uppfyller lagens intention att minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i elektronik. De första leveranserna till kund väntas ske under maj.

–  Den svenska skattelagstiftningen som trädde ikraft förra året syftar till att minska exponeringen av ett antal skadliga kemikalier i elektronik i hemmen. Såsom lagen är skriven omfattar den även operatörernas utrustning för bredbandsnät och det gör att stadsnät och operatörer nu får använda sitt investeringskapital till att betala skatt istället för att bygga nät. Det sänker utbyggnadstakten vilket är dåligt för Sverige, säger Mats Öberg, VD på Waystream.

–  Vi har minskat mängden brom, klor och fosfor i våra produkter för att möte de krav som lagen ställer. Det innebär att Waystream är den första leverantören av utrustning till bredbandsnät som uppfyller kraven för att maximalt undantas från skatten och det gagnar våra kunder. Med den nya generationen switchar kan de återgå till att investera i sin utbyggnad, säger Fredrik Nyman, produktchef på Waystream.