AceIQ – företaget som kan ALLT om Citrix
Hem Nyheter AceIQ – företaget som kan ALLT om Citrix

AceIQ – företaget som kan ALLT om Citrix

Publicerat av: Redaktionen

Under våra dagar på Citrix Synergy hann vi med att prata med flera kunder och partnerns men även renodlade konsulter.

Ett av de mest givande och intressanta mötena hade vi dock med det svenska  företaget Ace IQ so på mycket kort tid kommit att bli en av de, eller till och med det främsta företaget i Sverige på Citrix baserade lösningar.

Gemensam bakgrund

En av de mest slående tankar som dyker upp när vi träffar Håkan Andersson och Max Lindqvist som är grundare av företaget är hur väl de kompletterar varandra och även hur lätta de är att prata med, oavsett nivå på diskussionen, något som vi verkligen inte är vana vid när det kommer till denna typ av företag. Detta visar sig dock ha en mycket naturlig förklaring då de båda till och från under större delen av sitt vuxna liv jobba tillsammans eller mycket nära varandra vilket skapat vissa band och en unik förståelse och förtroende för varandra. Detta ligger även till grund för den avspända anda som verkar finnas i företagets tankesätt där glädjen att jobba går långt före prestigen i vem som är och gör vad. Vi måste även tillägga att med på mötet fanns även Eva-Katrine Persson som jobbar som   marknads och kommunikations koordinator  samt Mats Ericson från Citrix som är Senior Channel Manager, eller kanalchef för Sverige.

Snabb tillväxt

Från ACE IQ Max Lindqvist, Eva-Katrine Persson, Håkan Andersson samt Mats Ericson

Från AceIQ Max Lindqvist, Eva-Katrine Persson, Håkan Andersson samt Mats Ericson

Efter att under flera år, på olika sätt, jobbat med olika former av Citrix lösningar så beslöt Håkan och Max 2010 att det var dags att prova sina tankar som egna företagare och de valde att starta AceIQ, ett företag där, enligt dem själva, Håkan till stor del är den som kommer med idéerna och Max är den som förverkligar dem.

Från början ville de mest se hur lågt de kunde ta sina idéer men redan under 2012 hade allt kommit så långt att de insåg de att de måste ta in en professionell, delvis extern, styrelse för att kunna fortsätta utvecklas som de ville. Utifrån dessa tankar kontaktade de två tidigare kollegor i form av Christer Stjernfelt som tidigare varit VD och koncernchef för VM data samt Thord Wilkne som var en av grundarna till VM data. Båda dessa såg en stor potential med AceIQ och jobbar idag som aktiva delägare i styrelsen där Christer för närvarande är ordförande.

Tillväxten har sedan dess fortsatt kontinuerligt och företaget är idag cirka 19 personer beroende på hur man räknar då det finns vissa konsultanställda. Men visionen är att kunna passera 50 fast anställda innan 2018 där den största utmaningen är att hitta rätt personal.

  • Vår målsättning är i ursprungsskedet att växa organiskt men om rätt tillfälle dyker upp så finns ju även alternativa vägar, säger Håkan. Vi är väldigt noga med våra anställda då vi försöker behålla lite av den anda som vi vuxit upp med i företagsvärlden och det är att kunna ha roligt. För har vi roligt på jobbet är det denna känsla som vi tar med oss hem till våra familjer, berättar Håkan vidare.
  • Många av de personer som vi jobbar med och en egenskap som nästan kommer med den nivå av kunskap som vi eftersöker är att personerna i fråga nästan har vad som kan liknas med en religiös koppling till vad de gör och vad Citrix kan göra för dem, säger Håkan med en viss humoristisk underton.

Kunden i fokus

Två andra aspekter av AceIQ och deras sätt att arbeta som verkligen tilltalade oss var dels fokusen på kunden och att verkligen lösa deras problem och skapa en effektivare arbetsmiljö i alla led. Tack vare en mycket lång erfarenhet av arbete med Citrix, något som även märks i företagets certifieringar, mer om detta nedan, så vet men på AceIQ hur man på bäst sätt ska hitta den optimala lösningen för varje unik kund och just att ta fasta på det unika, att lägga ner den extra kraften och verkligen sätta sig in i varje kund och deras förutsättningar, önskemål och visioner är även vad som gör AceIQ unika. Här jobbar man nära med kunderna och lär känna förutsättningarna vilket även i kommande steg och vidare utveckling har positiva inverkningar för kunderna.

Den andra biten är tanken och det aktiva arbetssättet att i varje möjligt läge väga in miljöaspekterna vid alla val som görs. Väldigt många företag pratar mycket om det men det är få som verkligen gör aktiva val, hela vägen.

Vad gör då AceIQ för sina kunder?

  • Vi hjälper våra kunder och företag med allt från grundläggande strategi och analys arbete till att förverkliga varje unik strategi. Som delmål i detta ligger övergripande kostnadsbesparingar, att göra företagets IT strategi redo för framtiden och även att se till att varje företag blir så konkurrenskraftigt som möjligt. En stor del i detta handlar om att användarna blir mer effektiva på säkrast möjliga sätt samt att förenklas det administrativa arbetet, berättar Max.
  • Max, som är företagets chefsarkitekt, berättar vidare att allt detta blir möjlig tack vare Citrix som knyter samma företags alla delar, oberoende av plattformar, hårdvara och program som företagen använder. Många tror att detta primärt handlar om Office av något slag men CRM och produktionsprogram, för att nämna några andra, är av minst lika stor vikt, fyller Håkan i.

Certifierad kunskap

När vi pratar vidare så kommer så osökt in på vad det är som gör AceIQ så speciella, rent kunskapsmässigt och vad som skiljer dem jämtemot andra Citrix-konsulter. Svaret på denna fråga är relativt enkel men inte desto mindre imponerande. Som de flesta andra större företag så tillhandahåller Citrix ett flertal olika certifieringar varav det finns fyra olika inriktade mot konsulter. I samtliga av dessa ska företaget lösa scenarion från verkliga livet. Lösningarna ska vara utformade på så sätt att kundens intressen tillvaratas på bästa sätt och dessutom uppfylla ett flertal olika andra kriterier.

På en global nivå finns det bara cirka ett 30-tal företag som har samtliga fyra certifieringar och ett av dessa är då AceIQ. Detta säger en hel del om den kompetens som finns inom företagets väggar och det är lätt att förstå Citrix när de säger att AceIQ är det företag som de under senare år har mest kontakt med utslaget på antalet personer som jobbar.

  • Det är såklart bra med konkurrens och det finns många duktiga konsulter på olika områden inom Citrix men då vi har en snudd på unik helhetssyn och kunskap inom alla områden så känner vi inte någon direkt konkurrenssituation och vid de få tillfällen som vi inte kommer fram till en 100%ig lösning så har vi under åren lyckats skapa så bra kontakter med Citrix att vi slutändan ändå når den bästa lösningen, avslutar Håkan.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>