Arrow ECS ”Executive Meeting – Stora lösningar i ett mindre format”

[KANALPARTNER] Arrow ECS bjöd in till ett Executive Meeting för Service Providers som hölls i traditionsrika Sigtuna Stads Hotell.

I en underbar miljö med anor från de senaste århundradena presenterade de framtidens lösningar inom Cloud men också inom Big Data och Internet of Things.

Arrow ECS ”Executive Meeting – Stora lösningar i ett mindre format" 1
Jes Kongsmark, VD på Arrow ECS

Jes Kongsmark, VD på Arrow ECS, hälsade alla välkomna och inledde med en kort presentation av Sigtuna och dess historia. Det är nämligen en plats som ligger honom varmt om hjärtat eftersom han bor där sedan länge.

Ett nytt forum för Arrows dialog om samarbeten

IT-Kanalen fick en pratstund med Christian Lindberg som är marknadschef på Arrow ECS. Vi frågade honom om vilka förväntningar han hade på dagarna i Sigtuna?

Det här är vårt första Executive Meeting som vi genomför. Vi har bjudit in några av våra partners. Vi har medvetet valt att genomföra det i ett format som är mer avslappnat och lite intimare än våra andra event, berättar Christian. Syftet är att deltagarna och vi ska få en chans till spontana möten där man kan diskutera olika former av samverkan. Ryggraden i mötet är som tidigare ett antal föreläsningar och presentationer. Agendan och tidsschemat är lite mer flexibelt så att vi får plats för spontana diskussioner och frågestunder. Jag tror även att det personligare formatet uppmuntrar deltagarna att ställa frågor och dela med sig av egna erfarenheter. Jag tror och hoppas att vi har hittat ett format som matchar och kompletterar våra övriga möten med våra partners, säger Christian.

Hur glada är Londonborna?

Peter Andreasson från Arrow ECS berättade om ett intressant projekt som kretsar runt Cloud, Big Data och IoT och som drivs av Arrow.

Syftet är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt visa hur man kan skapa nya innovationer utifrån befintliga lösningar. I projektet har de samlat in publik data som skapas av olika aktörer i Londonområdet. Det handlar om väderprognoser, nyhetsflöden, trafikövervakning, sociala medier m.m. Därefter analyseras den insamlade informationen och presenteras som en grafisk beskrivning av hur glada innevånarna i den engelska huvudstaden är. Analysen av det brittiska humöret görs en gång i minuten. Adressen till websidan är: howhappyis.london

Det här är ett visuellt exempel på hur man med hjälp av befintlig information kan skapa nya lösningar. Självklart kan man även skapa nya lösningar genom att använda sig av data som redan finns och kombinera det med ny data som man själv skapar genom att t.ex. placera ut sensorer som mäter olika saker. Som i många andra sammanhang blir det tydligt även här att det är endast vår egen fantasi som sätter gränser för vad som är möjligt.

Förändringstakten accelererar

I takt med att tekniken utvecklas förändras vår vardag. Det kanske bästa exemplet på det är våra smartphones. Thomas Birk Jensen på Arrow Global Components visar en bild som talar sitt tydliga språk. På ena sidan syns en gammal persondator, en Walkman (minns ni?), en kamera o.s.v. och på den andra sidan en smartphone.

Samma sak är det med genereringen av data men där går det åt andra hållet nämligen från litet till stort. 90 % av det globala data som finns har skapats de tre senaste åren.

Om man tittar närmare på detta kan vi, enligt Thomas, konstatera att varje minut:

  • Görs det mer än 200 miljoner sökningar på Google
  • och dessutom 685 000 uppdateringar på Facebook
  • och inte mindre än 48 timmar video laddas upp på YouTube

Detta sker alltså varje minut och då förstår vi att mängden global data blir gigantisk.

Dagens utmaning är att människor och teknik ska kunna kommunicera på ett säkert sätt med en bibehållen personlig integritet. Thomas berättar om ett amerikanskt företag som blev hackat och drabbades av en ekonomisk skada. Intrånget skedde via deras luftkonditionering. Mot den bakgrunden förstår vi att utmaningen om säker kommunikation är en viktig och svår nöt att knäcka.

Grekiska monster

På IT-Kanalen har vi tidigare skrivit om att antalet programrader i en självkörande bil vida överstiger antalet kodrader i en Boeing 737 Dreamliner. Dessutom är det så att den mängd data som en självkörande bil genererar per dag kan uppgå till 40 terabyte. Många kan tycka att det känns lite skrämmande att bilen kör själv och när Thomas dessutom berättar att ordet Tera kommer från det grekiska ordet för monster är det möjligt att den känslan förstärks.

Arrow påbörjade för en tid sedan en resa där de avser att konvertera verksamheten från att vara en komponentdistributör till att bli en leverantör av kompletta tekniska lösningar. De har kommit en bit på vägen berättar Thomas Birk Jensen och ger oss några exempel.

Bagagevagnar på vift

Arrow ECS ”Executive Meeting – Stora lösningar i ett mindre format" 2
Christian Lindberg på Arrow ECS

I somras genomförde man ett projekt i samarbete med Delta Airlines på Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris. Deltas problem var att få ordning på alla städ- och bagagevagnar som inte alltid befann sig där de borde vara. Orsaken till det var att den personal på flygplatsen som arbetade med städning och bagagehantering lämnade vagnarna där de råkade vara i den stund som arbetspasset var slut. Detta innebar att när nästa pass började hade den personalen inte koll på var vagnarna fanns och i slutänden innebar det att Deltas, och andra flygbolags, avgångar drabbades av förseningar. Arrow antog utmaningen och löste det hela med att förse varje vagn med en sändare som talade om var den var någonstans. Man skapade även ett övervakningssystem med grafisk information som på ett övergripande sätt visade en bild av hur vagnarna var parkerade runt om på denna mycket stora flygplats.

Ett annat exempel på en kundlösning som Arrow har tagit fram för en av sina kunder tar oss till läkemedelsindustrin. Det aktuella företaget drabbades ibland av stora leveransförseningar eftersom en del av den medicin som de distribuerade över världen hade tagit skada under transporten. Det rörde sig många gånger om medicin som fraktades i containers på fartyg över de stora haven. Ibland var medicinen inte användbar när den kom fram till mottagaren och det kunde bero på t.ex. påverkan från fukt eller skakningar.

Lösningen blev att de satte dit sensorer och mätare på godset som sedan kunde skicka information om fuktighet, temperatur, yttre påverkan vid t.ex. kraftig sjögång. Via ett övervakningssystem kunde sedan kunden under hela transporten övervaka och bedöma om medicinen hade farit illa eller inte. Med hjälp av informationen kunde man även ta ett beslut om att skicka en ny leverans av medicin redan innan den skadade medicinen i den första leveransen hade kommit i hamn. Det sparade mycket tid och frustration för läkemedelsbolaget.

Det händer mycket nu inom Cloud, Big Data och IoT, fyller Christian Lindberg i med ett leende.

Hur är det egentligen med digitaliseringen?

Freddie Rinderud från Radar tog oss med på en resa i IT:s Ekosystem. Vi fick många intressanta och tankeväckande visioner från Freddie. Ett av dem var att vi lever i en värld där de flesta av oss upplever att digitaliseringen av det svenska samhället ligger i framkant, men är det verkligen så? Som ett exempel tog han hanteringen av bygglov.

Den enskilde medborgaren kan idag enkelt, via en websida, fylla i och lämna in sin ansökan om bygglov. Så långt ser allting bra och modernt ut. När ansökan väl inkommer till berörd myndighet tar de gamla ”kvarnarna” över och ärendet behandlas enligt de gamla rutinerna. När beslutet om godkännande eller inte är fattat skickas svaret till den ansökande via ett fysiskt brev. Precis som det har gjorts i många år. Har vi verkligen digitaliserat tjänsten då, frågar Freddie. Målet måste givetvis vara en ”End-To-End”-digitalisering, avslutar han.

Juniper tror på konceptet

Arrow ECS ”Executive Meeting – Stora lösningar i ett mindre format" 3
Annika Grönström på Juniper

IT-Kanalen fick även möjligheten att prata med Annika Grönström på Juniper. Hon är ansvarig för partners i Norden och Baltikum. Med en djup erfarenhet av branschen, som bl.a. innefattar 17 år på HP, konstaterar hon att konceptet med Executive Meetings känns helt rätt. För mig och Juniper är dialogen med våra kunder och partners viktig och det känner jag att vi får tillfälle till här, säger Annika.

På Juniper fokuserar vi på att bygga säkra och tillförlitliga transportvägar för all typ av trafik som passerar IT infrastruktur. Med det menar vi att vi kan bygga dessa vägar så att de klarar dagens och morgondagens krav från alla typer av kunder och branscher. Dessutom är ett av Junipers huvudfokus att se till att all trafik kan transporteras säkert mellan kunders IT-system utan möjlighet att någon kan komma över känslig information.

Med våra automatiseringslösningar ger vi kund möjlighet till förenkling, öka takten för utrullning av nya tjänster och minska risk för mänskliga fel.

Vi avslutar med att konstatera att såväl Annika Grönström som Christian Lindberg verkar nöjda med Arrows Executive Meeting i Sigtuna.