IBM lanserar IBM Cloud Private

IBM lanserar idag mjukvaruplattformen IBM Cloud Private, som är utformad för att göra det möjligt för företag att skapa lokala molnfunktioner som liknar publika moln, vilket möjliggör snabbare apputveckling.

IBM lanserar IBM Cloud Private 1IBM Cloud Private överbryggar klyftan mellan traditionell IT-infrastruktur och publika moln.

Tjänsten erbjuder möjlighet att orkestrera containers via Kubernetes samt stöder användning av både Cloud Foundry och Docker. Detta möjliggör en enkel integration och överföring av arbetsflöden, eftersom dessa anpassar sig till vilken molnmiljö som helst, inklusive IBMs publika moln.

– IBM Cloud Private tillåter företag att utnyttja befintliga heterogena IT-system samtidigt som tjänsten gör det möjligt att utveckla lokalt och sedan flytta program till offentliga molntjänster, säger Johan Westman, ansvarig för IBMs cloud-tjänster i Norden. På detta sätt kan exempelvis ett företag köra sina känsliga applikationer på IBM Cloud Private bakom brandväggen, för att uppfylla regelefterlevnad och ha kontroll på kundinformation, men också ha flexibilitet att utnyttja publika resurser vid behov.

Många verksamheter, särskilt de som hanterar känslig person- eller kunddata, har byggt privata moln för att behålla kontrollen, samtidigt som man utnyttjat nya molnmiljöer för att snabbt lansera och uppdatera appar. Att skapa ett privat moln med befintliga system har varit svårt eftersom det innebär att man måste integrera ett komplext nätverk av nya och befintliga miljöer, hårdvara, programvara och tjänster. Tidigare lösningar har fokuserat på att virtualisera befintliga system, men inte tillåtit modern utveckling av applikationer där utvecklare kan skapar nya molnbaserade appar på dessa system eller att de kan flytta program till andra moln.

Ett flygbolag kan till exempel använda IBM Cloud Private för att flytta ett program som registrerar flygbonuspoäng till en privat molnmiljö och koppla den till en ny mobilapp i det offentliga molnet. Ett finansföretag kan i sin tur använda IBM Cloud Private för att behålla kunddata internt och därmed uppfylla säkerhets- och lagkrav, och samtidigt utnyttja nya analysverktyg eller AI i offentliga moln för att snabbt identifiera marknadstrender och investeringsmöjligheter.