Aruba gör det enklare att följa företags viktiga tillgångar

Aruba, en del av Hewlett Packard Enterprise, introducerar nu en ny version av sin lösning för att kunna följa och hitta föremål via det trådlösa nätverket.

Aruba gör det enklare att följa företags viktiga tillgångar

Lösningen är helt integrerad i Arubas infrastruktur för trådlösa nätverk och använder sig av taggar, accesspunkteroch mjukvaran Meridian för att följa föremålen. Aruba genomför nu en rad förbättringar av lösningen.

Arubas lösning ska förbättra effektiviteten hos företag genom att ge möjlighet att hålla reda på var värdefulla tillgångar befinner sig. Detta gör att det går att undvika att tappa bort apparater och inventarier. Därmed kan företag också slippa de kostnader detta medför.

Att ha kontroll över sina tillgångar är särskilt viktigt för en bransch som sjukvården, där till exempel infusionspumpar och hjärtstartare ofta hamnar på fel plats. Problemet är så pass stort att det finns rapporter som visar att 25 procent av personalens tid går åt till att leta efter olika slags utrustning. Följden blir inte bara en minskad effektivitet utan i förlängningen även en sämre vård.

Även inom detaljhandel och logistik är föremål som försvinner ett stort problem. Även här behöver medarbetare lägga mycket tid på att leta och företagen kan i värsta fall få svårt att leverera beställda varor.

Aruba möter de här behoven med hjälp av en lösning som är integrerad i det trådlösa nätverket. Det gör att det inte behövs finnas något separat nätverk för detta behov. Företag kan hitta viktiga föremål på en karta i en mobilapp eller i företagets existerande lösning för tracking.

Arubas lösning utvecklas nu på flera sätt:

  • Aruba OS och Arubas accesspunkter kommer i nya versioner. Ny mjukvara gör att accesspunkter och sensorer som använder Bluetooth Low Energy (BLE) kan se taggar som placerats på olika föremål. I praktiken gör detta det möjligt att använda företagets Wi-Fi för att hålla koll på organisationens tillgångar.
  • Nya Aruba Tags. BLE-taggar är bara ett par centimeter stora, vilket gör att de kan användas för att märka de flesta typer av föremål. Taggarna möter en rad miljökrav och har många olika möjliga sätt att fästas.
  • App för att styra och konfigurera taggarna. Aruba har en app för att konfigurera taggarna, och det är denna som används för att starta och styra dem. Olika föremål kan få sitt eget namn, bild och ID.
  • Nya funktioner för Aruba Meridian AppMaker. Det går nu att med Meridan AppMaker skapa sin egen app för att följa och lokalisera föremål. Appar för såväl iOS som Android kan skapas. AppMaker öppnar också för tredjepartsleverantörer och deras tjänster.

Partnerprogrammet Meridian Engage gör det möjligt för fristående apputvecklare att utveckla appar för Meridian. Partnerprogrammet utvidgas nu så att det också inkluderar appar för tracking av olika föremål.