Åsa Arvidsson utsedd till ny koncern-Vd i Candidator DGC

[KVINNOR PÅ KANALEN] Ambitionen är att utveckla befintlig stark marknadsposition och skapa en nordisk IT-driftleverantör med ett brett erbjudande inom IT-drift, molntjänster och support.

Åsa Arvidsson utsedd till ny koncern-Vd i Candidator DGC
Åsa Arvidsson, VD Candidator DGC

Kärnan i strategin är att växa med bolagets befintliga kunder och attrahera nya genom att utveckla produktportföljen, kapaciteten och den geografiska täckningen både organiskt och via förvärv.

Tillträdande Vd för koncernen är Åsa Arvidsson. Under sina tre år som Vd för IT-konsulten Avanade Sverige AB ökade bolagets omsättning väsentligt. Åsa har också arbetat med stora integrationsprojekt inom IBM. Hon ersätter tillförordnade Vd i Candidator DGC, styrelseordförande Magdalena Persson.

Magdalena Persson, Ordförande Candidator DGC, kommenterar: ”Candidator DGC har en stark organisk tillväxt, vilken vi kompletterar med förvärv i och utanför Sverige med stark support från våra ägare EQT. Våra kunder uppskattar den nära relationen så vår lokala organisation och vår kultur är extremt viktig att förstå och vidareutveckla. Vi behöver en driven och lyhörd Vd för att leda företagets kundfokuserade tillväxtresa på den svenska och nordiska marknaden. Åsa Arvidsson har lång erfarenhet av leverans av komplexa kritiska åtaganden gentemot kund inom Outscourcing och Application Management, samt av att integrera verksamheter med olika lands- och företagskulturer. Hon har framgångsrikt byggt organisationer i tillväxt med god lönsamhet. Med Åsa har vi en stark ledare uppskattad för sitt kommunikativa och engagerande ledarskap.”

Åsa Arvidsson, tillträdande koncern-Vd kommenterar:
“Vi står inför en spännande tillväxtresa med kunden i centrum. IT-driften är kritisk i en värld där den digitala utvecklingen driver affären. Jag ser stora möjligheter att attrahera kunder i flera segment. Vi ser till exempel en högre tillväxttakt inom mid-market segmentet än hela marknaden som beräknas växa med cirka fyra procent. Med utgångspunkt i vår bredd, höga kompetens och lokala närvaro finns det kraftiga synergier att hämta ur den fortsatta integrationen av Candidator och DGC. Vi är kundnära och kan dessutom erbjuda kunderna att följa med dem på deras egen tillväxtresa. Det är en spännande utmaning att bygga vidare på en stark kultur tillsammans med våra medarbetare, kunder och långsiktiga ägare EQT.

Eftersom vi också planerar fortsatta förvärv, kommer vårt tjänsteutbud och geografiska spridning bli ännu mer omfattande.”