Bonnier News förlänger samarbetet med Basefarm

IT- och driftleverantören Basefarm och mediekoncernen Bonnier News förlänger sitt samarbete.

Bonnier News förlänger samarbetet med Basefarm
Sara Murby Forste, VD på Basefarm

Samarbetet innebär att Basefarm hanterar delar av IT-driften för Sveriges största nyhetstidningar. Basefarms unika egenskaper inom hosting och funktioner för just mediebranschen gör företaget till en viktig samarbetspartner i Bonnier News multisourcing-strategi.

Bonnier News har, liksom alla företag inom mediebranschen, en rad krav på sig kring datalagring, inklusive var data lagras, för att följa Svensk källskyddslag – den mest strikta i världen. Ansvariga utgivare måste vara trygga i att alla IT-funktioner uppfyller alla de krav som finns. I grunden handlar det om förtroendet gentemot nyhetskällor och konsumenter.

– Mediebranschen är unik i det att vi har enorma krav på upptid, hanterar stora  mängder trafik och att vi har ett stort ansvar som samhällsfunktion, säger Fredrik Ögren, Infrastrukturchef på Bonnier News. Dessutom är det viktigt att vi löpande ser till att Sveriges strikta lagar kring dataintegritet följs. Med Basefarm har vi en partner som aktivt jobbar med dessa frågor, och där vi har ett eget team med lokal närvaro.

– Vi är jätteglada att Bonnier News förlänger sitt samarbete med oss, säger Sara Murby Forste, VD på Basefarm. Förutom att de har ett starkt varumärke ligger de även i framkant när det kommer till digitalisering, där de tidigt insåg att driftsidan är en viktig pusselbit. Vi hjälper Bonnier News genom en kontinuerlig dialog om hur de kan fortsätta att ligga steget före, vilket de gör idag.

Basefarm och Bonnier News har samarbetat under en längre tid och Basefarm har funnits med under Bonnier News resa från traditionell IT-drift till hybriddrift över flertalet plattformar. Hela IT-kretsloppet har under åren förändrats, en resa som Bonnier News gjort tillsammans med Basefarm.

– Vi arbetar tillsammans med Basefarm för deras karaktäristiska sätt att driva hosting och rådgivning i Sverige. Under åren har Basefarm även skapat nya allianser som tillfört en rad möjligheter och tjänster, bl.a. inom machine learning och internationell närvaro. Basefarms utveckling möjliggör för oss att ständigt nyttja nya tjänster och teknik samtidigt som de har en stabil fot på marken i Sverige vilket är värdefullt för oss, säger Fredrik Ögren.