Första kullen i Norden tar examen i HCL-satsning på kvinnliga chefer

[KVINNOR PÅ KANALEN] Den nordiska avläggaren av HCLs satsning Women Lead drog i gång i februari. Fastän coronapandemin tog fart kort därefter har 15 deltagare och deras mentorer kämpat på.

Första kullen i Norden tar examen i HCL-satsning på kvinnliga chefer 1
”Det har varit en värdefull erfarenhet att vara mentor i Women Lead, vissa diskussioner fick mig att vara mer strukturerad”, säger Cristina Vega.

I torsdags var det examensdags. IT-Kanalen fick en pratstund med ett deltagarpar, så klart under ett videomöte.

Women Lead är inte som man kan misstänka en riktad satsning av HCL för att rekrytera toppchefer ur den underrepresenterade halvan av mänskligheten, alltså bland kvinnor. Av allt att döma finns det en genuin vilja att bidra till ökad jämställdhet i näringslivet. HCL står för organisation, rekryteringar, teknisk plattform och annat som krävs. Women Lead är en global satsning.

Därför är det med stolthet i rösten som HCLs Nordenchef Pankaj Tagra berättar att 25 olika företag och organisationer har varit engagerade i den första nordiska varianten av Women Lead och att 15 deltagare nu tar examen.

Carolin Twietmeyer som jobbar med HR på Kuehne+Nagel berättar om hur det har varit att delta:

– Jag och min mentor har haft sex entimmarsmöten, både fysiska och online, och vi har även haft annan kontakt, till exempel via mejl, säger Carolin Twietmeyer.

Hon hade väldigt klara mål både med sitt deltagande och med valet av mentor:

Första kullen i Norden tar examen i HCL-satsning på kvinnliga chefer 2
”Jag har fått tillgång till ett väldigt bra nätverk av framtida kvinnliga ledare”, berättar deltagaren Carolin Twietmeyer om HCLs Women Lead.

– Jag ville ha någon som kommit längre i karriären än jag, men inte i samma bransch så jag kunde få ett perspektiv från utsidan, säger Carolin Twietmeyer.

Den beskrivningen passar bra in på mentorn Cristina Vega, som jobbar med dataspel på IO Interactive:

– Jag hade inte samma chans att delta i ett sådant här program när jag var i samma läge i karriären som Carolin. Det hade hjälpt mig som kvinna i spelbranschen. Det har varit en värdefull erfarenhet att vara mentor, vissa frågor som vi diskuterat fick mig att vara mer strukturerad, förklarar Cristina Vega.

 

 


Carolin Twietmeyer nämner framför allt en sak när hon beskriver vad Women Lead har gett henne:

– Jag har fått tillgång till ett väldigt bra nätverk av framtida kvinnliga ledare. Jag ser fram emot att fortsätta hålla kontakten med Cristina och andra, säger Carolin Twietmeyer.

Hon tycker inte att coronapandemin har påverkat alltför mycket:

Första kullen i Norden tar examen i HCL-satsning på kvinnliga chefer 3
”Vi planerar för en ny omgång av Women Lead i Norden under nästa år”, säger Pankaj Tagra, Nordenchef på HCL.

– Jag blev överraskad av hur bra det har fungerat med onlinemöten, säger Carolin Twietmeyer.

– Jag tror inte pandemin har påverkat negativt, även om det blev lite stressigt till en början. Och vi kunde träffas fysiskt under sommaren, säger Cristina Vega.

Förutom de direkta kontakterna mellan deltagare och mentorer har det även funnits tillgång till kursmaterial av olika typer och tillgång till extra möten med experter.

Pankaj Tagra berättar att HCL är i startgroparna med att dra i gång Women Lead i flera länder. Det blir även en fortsättning här i Norden, även om de planerna så klart är något osäkra i det rådande läget.

– Vi planerar för en ny omgång i Norden nästa år och hoppas att den ska kunna genomföras från februari till november, som i år, säger Pankaj Tagra.