HCL Technologies uppmärksammar internationella kvinnodagen med en kampanjen ”Each for Equal”

[KVINNOR PÅ KANALEN] I samband med den Internationella Kvinnodagen 2020 meddelar teknologiföretaget  HCL Technologies (HCL), att företaget kommer att implementera en rad initiativ för att uppmärksamma det framgångsrika arbete som företagets kvinnliga anställda gör.

HCL Technologies uppmärksammar internationella kvinnodagen med en kampanjen ”Each for Equal” 1HCL är en officiell partner för International Womens Day (IWD) och ska stödja dess #EachforEqual-budskap via HCL’s egna #HCLforEquality-kampanj.

Kampanjen kommer att omfatta flera initiativ kring det centrala temat “together for an equal tomorrow, today.”  Programmet är utformat för att uppmuntra HCL-anställda att engagera sig i frågor kring mångfald och jämlikhet på jobbet och kommer att omfatta en rad event där anställda kan delta i diskussioner kring de framgångsrika projekt som kvinnliga ledare står bakom. På grund av Corona-situationen, kommer projekten inledningsvis mestadels ske virtuellt.

Under de kommande året ska HCL fortsätta att driva mångfald och jämlikhet via flera initiativ, inklusive:

  • Ascend – ett initiativ som stödjer kvinnor i ledande positioner på olika sätt, till exempel via mentorskap, coaching och plattformar som gör det möjligt för kvinnor att lära sig mer kring ledarskap i förändringsprojekt.
  • Stepping Stones – ett karriärsprogram för kvinnliga mellanchefer som vill utveckla sina karriärer och hjälpa dem i sin utvecklingsresa. Initiativet fokuserar på kvinnor som nyligen fått barn och behöver stöd för att kunna balansera sin nya situation på bästa sätt.
  • HCL Women Connect – ett initiativ som stödjer utveckling av kvinnors karriärer genom en satsning på en könsneutral arbetssituation. Denna grupp fokuserar också på att coacha ambitiösa unga kvinnor i sina karriärer, dela kunskap och erfarenheter kring balansen mellan arbete och fritid, bland annat genom att avlasta med daycare på jobbet och nya policys kring ökad föräldraledighet, flexibla arbetsvillkor och möjlighet att jobba hemifrån.
  • Femspiration – en plattform som drivs av HCL Women Connect Affinity Network, där framgångsrika kvinnliga ledare uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter kring hur man kan skapa framgångsrikt ledarskap.
  • Women Lead – ett mentorsporgram för ambitiösa kvinnor över hela världen. Tre program har lanserats I Australien och det nordiska projektet lanserades nyligen. Fler projekt lanseras på andra marknaden i världen senare under året.
  • #SheInspires – ett program som uppmärksammar kvinnor som valt att satsa på en teknikkarriär, med syftet att inspirera fler kvinnor att också satsa på teknikrelaterade yrken. Programmet lanserades 2018 och omfattar idag fler än 60 HCL-anställda.
  • Red Ladder – ett initiativ som uppmärksammar högpresterande kvinnor och kvinnor mer stor potential att bli ledare och positionerar dem som role models för andra ambitiösa kvinnor. HCL’s Red Ladder-initiativ vann priset Stevie Award 2017 i kategorin “Women Helping Women.”

HCL har länge satsat på att anställa och lyfta fram kvinnor. För sitt arbete uppmärksammades HCL med Nasscoms Award for Excellence in Gender Diversity (2019). HCL kommer att fortsätta att arbeta för att skapa en värld som präglas av mångfald och jämlikhet.