HPE lanserar superdatortjänster till astronauter för att avancera utforskningen av rymden

Hewlett Packard Enterprise (HPE) meddelade idag att man lanserar high performance computing (HPC)-möjligheter till astronauter ombord på internationella rymdstationen (ISS) som en del av sitt fortsatta experiment inom Spaceborne Computer-projektet.

HPE lanserar superdatortjänster till astronauter för att avancera utforskningen av rymden 1Spaceborne Computer är den första färdigköpta (COTS) superdatorn som HPE och NASA skickade ut i rymden för ett ettårs-experiment för att testa dess resiliens och prestation. Man uppnådde en teraFLOP (en biljon flyttalsoperationer i sekunden) och lyckades vara verksam i drift ombord på ISS.

Efter att ha genomfört det årslånga uppdraget och bevisat att man har kunnat klara av rymdens enorma påfrestningar, som nollgravitation, strålning och oberäkneliga strömavbrott, kommer nu Spaceborne Computer för första gången att lansera superdatormöjligheter för användning ombord på ISS. Dessa tjänster ”ovanför molnet” kommer tillåta rymdforskare och upptäckare att köra analyser direkt i rymden istället för att sända data till och från jorden för att få information.

”Vårt uppdrag är att låta innovativa teknologier nå de nya gränserna, både på jorden och i rymden, och göra banbrytande upptäckter som vi aldrig kunnat föreställa oss innan”, säger Dr. Eng Lim Goh, CTO och VP för HPC och AI, HPE. ”Efter att ha dragit betydelsefulla lärdomar från vårt första framgångsrika experiment med Spaceborne Computer kommer vi nu fortsätta att testa dess potential genom att öppna upp -HPC-möjligheter för ISS-forskare och göra det möjligt för dem att ta rymdforskning till en helt ny nivå.”

På grund av begränsade möjligheter i rymden så behöver många viktiga uträkningar som är nödvändiga för att färdigställa forskningsprojekt i rymden fortfarande bli bearbetade på jorden.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att genomföra forskning på månen eller i låg omloppsbana (LEO) mellan 400 miles (≈643,7 km) och 1000 miles (≈1609,3 km) ovanför jordens yta där kommunikationen i princip kan ske i realtid med jorden. Men längre ut i rymden och närmre Mars kan kommunikationslatensen bli upp till 20 minuter både till och från jorden och det gör att rymdforskningen blir utmanande och potentiellt farlig om astronauter står inför uppdragskritiska utmaningar som de inte kan lösa själva.

HPE adresserar dessa utmaningar genom att ta superdatorerna från jorden till rymden och rymdforskare genom Spaceborne Computer.

”Spaceborne Computer är ett lysande exempel på hur den internationella rymdstationen kan användas för att driva innovation”, säger David Hornyak, ISS technology demonstration research portfolio manager, NASA. ”HPEs Spaceborne Computer är ett kommersiellt system, ägt och finansierat av HPE som avancerar toppmodern databehandling i rymden och för första gången tillhandahåller superdatortjänster på ett rymdfarkost samtidigt som den demonstrerar vad NASA kan komma att behöva för att fortsätta upptäcka rymden.

Spaceborne Computer finns på HPE Apollo 40, som är en ändamålsbyggd plattform för high performance computing (HPC). Systemet fortsätter att fungera i rymden utan att kräva ny hårdvara. Istället använder den s k software-hardening som är integrerat med sina HPC-noder, vilket visar att man också i framtiden kan ta liknande, prisvärda och kompakta system till rymden.