Industrins digitalisering i fokus

Cirka 450 000 jobb försvann inom bland annat industrin i Sverige under 2006-2011.

Industrins digitalisering i fokus 1Sedan dess har vart tionde arbete automatiserats. Behovet av att öka digitaliseringen inom industrin har därför ökat. Just detta var temat för en halvdag på Högskolan Väst i förra veckan där akademi och näringsliv tillsammans diskuterade framtidens utmaningar med fokus på framtidens förändrade kompetenser.

– Vi har märkt att det är digitalisering som det just nu finns ett stort behov av när det gäller kompetensutveckling i tillverkande industri, som också är vårt huvudfokus, säger Kristina Eriksson, Högskolan Väst, en av de ansvariga för dagen och också ansvarig för en stor satsning på att höja expertkompetensen inom industrin med hjälp av korta utbildningsinsatser för yrkesverksamma.

I seminarieform presenterades vad digitaliseringen kan innebära och deltagande företag fick möjlighet att lyfta sin organisations framtida utmaningar. Ett sextiotal deltagare fanns på plats.

– För mig personligen är det otroligt viktigt att försöka höja blicken för att förstå var vi måste titta framgent på. Just nu håller vi på att formalisera behovet, säger Freddy Ploj, Director Manufacturing Engineering på NEVS.

Under dagen berättade Högskolan Väst om sina insatser för industrins kunskapstransformation. Det gavs också tillfälle att lyssna på Mikael Wadlund från Cognizant Digital Business på temat Industrins digitala kunskapstransformation.

Hör flera röster här: