Interxion kommer bygga nytt datacenter i Stockholm

Interxion, en ledande europeisk leverantör av moln- och operatörsneutrala datacentertjänster, meddelar idag att företaget fortsätter sin expansion på den svenska marknaden.

Interxion kommer bygga nytt datacenter i Stockholm 1I samband med detta meddelar även Interxion att företaget kommer att bygga nya datacenter eller bygga ut befintliga på ytterligare sex platser i Europa. I Stockholm kommer Interxion bygga ut STO5 i två faser, 400 kvadratmeter under 2018 och ytterligare 800 kvadratmeter 2019, med en total investering på 18 miljoner euro motsvarar 177 miljoner sek.

Utbyggnaden i Stockholm drivs bland annat av en ökad efterfrågan från systemintegratörer, som hjälper sina kunder med den digitala transformationen genom att gå över till en molnbaserad IT-infrastruktur och bygga digitala ekosystem. Interxion erbjuder direkt access till alla de stora molntjänstleverantörerna, och detta är en viktig anledning till varför systemintegratörerna ser Interxion som en viktig del i sin leverans.
– Den digitala transformationen kombinerat med att verksamheter flyttar till molnet skapar ett enormt tryck på både företag, offentliga organisationer och deras partners att hitta säkra, flexibla och framtidssäkrade IT-lösningar. Detta driver på efterfrågan av våra tjänster och därför känns det mycket bra att vi nu fortsätter bygga ut i Sverige, säger Peder Bank, VD på Interxion i Sverige.

Ytterligare en anledning till utbyggnaden är att flera företag, inte minst internationella företag och innehållsleverantörer, ser Interxion som en viktig nod i Norra Europa och mot Ryssland. När utbyggnaden är genomförd, kommer Interxions fem datacenter i Stockholm att ha en samlad yta om 7300 kvadratmeter. Interxions datacenter ligger i Kista i norra Stockholm.

Det nya datacentret kommer att vara världsledande både avseende design och energieffektivitet. Datacentret kommer liksom Interxions övriga datacenter i Norden bland annat drivas med 100 procent grön el.
I kombination med tidigare meddelade expansionsprojekt innebär dagens tillkännagivande att Interxion har 11 pågående utbyggnadsprojekt i 11 länder på totalt över 33 000 kvadratmeter. Detta innebär en ökning av installerad yta med 25 procent jämfört med slutet av kvartal 3, 2017. Utbyggnadsprojektet finansieras med en kombination av eget kapital och externa investerare.