IP-Only fortsätter satsningen på fibernät i norra Sverige – byggbeslut taget i Sollefteå kommun

Fiberoffensiven fortsätter i norra Sverige då IP-Only tagit byggbeslut i Långsele i Sollefteå kommun – i såväl tätort som landsbygd. Arbetet med att bygga ut fibernätet väntas starta i år och slutföras under 2018. 

IP-Only fortsätter satsningen på fibernät i norra Sverige – byggbeslut taget i Sollefteå kommun 1Fiberoperatören IP-Only bygger fiber över hela Sverige, och har som mål att bygga till samtliga medborgare i de områden man är aktiv. Detta gäller inte minst i norra Sverige där utbyggnadsoffensiven nu kommit till Sollefteå och dess omkringliggande landsbygd. Byggbeslut är taget för Långsele i Sollefteå kommun och företaget ser ljust på kommunmedborgarnas möjlighet att vara en del av den digitalisering som fibernätet innebär.

– Vi är glada över att äntligen kunna erbjuda fiber inte bara i Sollefteå utan också på landsbygden runt omkring där många kanske inte trodde att en fiberetablering skulle kunna vara möjlig på kommersiell grund, säger Filip Åberg, försäljningschef för landsbygd, IP-Only.

Delar av området har tidigare varit berättigat till stadsbidrag för fiberetablering. Dessa bidrag utgår nu eftersom IP-Only kommer bygga utan bidrag och därmed visat att området är kommersiellt gångbart på fibermarknaden.

– Bidragen från staten är enbart tänkta till områden i glesbygd där inte marknaden har planerat en kommersiell fiberutbyggnad. När vi nu etablerar oss i Sollefteå utan statsbidrag ges bidragsmöjligheter till mer glesbefolkade områden. Vår satsning är alltså bra på flera plan, säger Filip Åberg.

Arbetet med det nya fibernätet påbörjas under kommande höst och beräknas vara helt klart under 2018 om inget oförutsett inträffar.

– Jag hoppas att detta är första steget mot att vi ska kunna erbjuda en fiberanslutning till samtliga hushåll i hela Sollefteå kommun. Det är i alla fall vår målsättning och något som jag tror att både medborgare och även politiker i Sollefteå skulle uppskatta. Ytterst handlar det om att ge Sollefteå samma digitala möjligheter som storstäderna, säger Filip Åberg.