Offentlig sektor kan inte halka efter när det gäller digital suveränitet
Hem NYHETERTECH NEWS Offentlig sektor får inte halka efter när det gäller digital suveränitet

Offentlig sektor får inte halka efter när det gäller digital suveränitet

Publicerat av: Redaktionen

 Att data och datahantering har blivit ett angeläget ämne för både företag och offentlig sektor har länge varit känt.

Med tiden har en allt striktare regelefterlevnad för lagring och skötsel av data tagits fram.

Detta berör alla verksamheter, men för offentlig sektor gäller ännu hårdare regler.

 Det finns givetvis mycket information i all data som genereras och insikterna och värdet av datan ökar i takt med att analysverktygen för datahantering utvecklas. Molnbranschen skakades om ordentligt när USA klubbade igenom Cloud Act 2018, eftersom lagen innebär att amerikanska molnleverantörer tvingas lämna ut data till amerikanska myndigheter oavsett var den är lagrad. Detta drev ytterligare på behovet av digital suveränitet för att verksamheter inte vill att någon annan ska utnyttja och äga deras data.

Offentlig sektor kan inte halka efter när det gäller digital suveränitetFör myndigheter och offentlig sektor står mycket på spel om andra stater tar ägandeskap av datan eftersom dessa branscher hanterar mycket känslig information. De senaste åren har dessutom användningen och lagringen ökat dramatiskt till följd av pandemin. Exempelvis sker känsliga möten och läkarbesök i mycket högre utsträckning digitalt vilket ökar kraven på de tekniska lösningarna.

I en undersökning från IDC uppger 63 procent av beslutsfattare i hårt reglerade branscher att det är väldigt/extremt viktigt att ha en molnlösning som ger fullständig kontroll och auktoritet över data.

69 procent av de tillfrågade uppger också att konfidentiell information är mycket/extremt sårbart när det lagras i ett offentligt moln. Ändå använder ungefär 50 procent av alla undersökta organisationer ett kommersiellt moln för konfidentiella data.

Ökad efterfrågan på suveräna molnlösningar

Alla olika regler kan snurra till det en hel del för offentlig sektor när det gäller molntjänster, vilket skapar behov av tydligare vägledning och tekniska lösningar. Försäkringskassan har fått ett regeringsuppdrag om att erbjuda samordnad och säker IT-drift för Sveriges myndigheter. Enligt deras Vitbok från 2019 måste Sveriges digitala suveränitet säkras och den offentliga förvaltningen måste bibehålla eller ta tillbaka kontrollen över samhällsbärande digitala funktioner och data. Som ett led i att säkra våra samhällsbärande funktioner mot cyberangrepp, värna den personliga integriteten och minska beroendet av enskilda tjänster på marknaden krävs därutöver att Sverige upprättar en myndighetsövergripande strategi och en långsiktig handlingsplan för digital suveränitet. Försäkringskassan ringar in många viktiga områden som är högaktuella och som måste hanteras för att offentlig sektor inte ska halka efter med sin digitala suveränitet.

När det gäller de tekniska lösningarna, har VMware bland annat lanserat VMware Sovereign Cloud initiative som syftar till att hjälpa myndigheter och hårt reglerade kunder att få ihop sin molnstrategi genom att föra samman dem med rätt molnleverantör. Detta kräver ett djupare samarbete med våra lokala partner, och vi arbetar redan nära våra nordiska partner inom initiativet VMware Sovereign Cloud för att tillsammans med dem se till att våra molntjänster möter de behov, den regelefterlevnaden och den nivå av digital suveränitet som kunderna kräver.

Vi ser verkligen hur GDPR, Cloud Act och Schrems-II påverkar både globala och lokala verksamheter baserade i Norden. Detta har skapat en ökad efterfrågan på suveräna molnlösningar, då både privata företag och offentliga verksamheter vill undvika en situation där deras data hamnar i osäkerhet eller hos främmande makt. För att undvika detta krävs en operativ strategi och riktlinjer som skapar digital suveränitet. VMware kan tillsammans med våra lokala partner säkerställa att behoven och de regulatoriska kraven som är specifika för nordiska verksamheter uppfylls och efterlevs.

Per Gustafsson, Nordenchef VMware

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00