Omegapoints och Renova har nominerats som finalist till Årets Hållbara Projekt av tidningen CIO

Omegapoint i Göteborg anlitades för att tillsammans med kunden bygga en internetbaserad tjänst med målsättningen att visualisera kundernas avfallsbehållare, status på behållaren, statistik på avfall samt funktionen Miljönytta.

Omegapoints och Renova har nominerats som finalist till Årets Hållbara Projekt av tidningen CIO 1Renova är ett miljöföretag som ägs av tio kommuner i Göteborgsregionen, och arbetar med att hämta, sortera, hantera och återvinna avfall. Kunderna är allt från kommuner till fastighetsägare och industri till byggbranschen. Ett av Renovas viktigaste uppdrag är att aktivt arbeta för och utveckla alla aspekter hållbarhet och Renovas roll i värdekedjan.

Den stora utmaningen för Renova var att lösa hur all information om avfallsprocessen skulle åskådliggöras och hur kunderna skulle kunna få del av, och använda informationen.

I portalen kan kunderna nu se bland annat se miljö- och återvinningsaspekter på sitt avfall som t.ex.

  • hur länge en lägenhet kan värmas upp när deras brännbara avfall blir fjärrvärme
  • hur många nya flyttlådor som kan tillverkas av deras wellpapp-avfall.

” När vi anlitades av Renova hade de erfarenhet av hur svårt det kan vara att få till en bra digital lösning för sina kunder. Renova hade högt ställda miljömål och enorma datamängder men hade inte hittat ett sätt att digitalisera detta till nytta för kunder och partners.” säger Peo Strand, affärschef Omegapoint Göteborg.

Omegapoint har stor erfarenhet av användarnas utmaningar, förståelse för design för att skapa beteendeförändringar samt av arbete i Agila processer.

Omegapoints erfarenhet och kompetens har varit avgörande för att hjälpa Renova att nå målet att bli bäst i klassen på digitalisering. Resultatet av projektet är att Renovas kundportal blivit nominerad till utmärkelsen ”årets hållbara projekt” av tidningen CIO.

”Vi är självklart glada och stolta över att haft förmånen och förtroendet att stötta Renova på denna resa” avslutar Peo Strand.

”Vi har byggt en kundportal med grundidén att hjälpa våra kunder att hantera sitt hållbarhetsarbete enklare och smartare – från antal kärl och uppföljningar för att styra hållbarhetsarbetet som en del av den dagliga verksamheten, till hållbarhetsredovisningar. Vi levererar snygg information som ska vara enkel att hantera och inte ta lång tid.” säger Mikael Borgman, CIO på Renova.