På NEXT i London introducerar idag Nutanix XI Cloud Service

Nya tjänster hjälper företag att sömlöst köra multipla molnappar och eliminera molnbegränsningar.

På NEXT i London introducerar idag Nutanix XI Cloud Service 1Nutanix, den ledande leverantören av molnlösningar för företag, meddelar idag att Xi Cloud Services nu finns tillgängligt. Xi Cloud Services är en ny tjänstesvit designad för att skapa en mer enhetlig väv av olika molnplattformar utan att hindras av tekniska begränsningar. Xi Cloud Services består av fem tydliga erbjudanden redan vid lansering, bland annat Xi Leap vilket är en inbyggd förlängning av Nutanix Enterprise Cloud Platform som tillhandahåller Disaster Recovery as a Service.

Ett sömlöst hybridmoln låter IT-avdelningen ta strategiska beslut kring arbetsbelastningar, vilket är många företags mål. Även Gartner är inne på samma spår och menar att ”en multimolnstrategi kan hjälpa kunder att få tillgång till en bredare mängd funktioner, särskilt den allra senaste tekniken”. Men att identifiera vad som är de bästa delarna av publika och privata molnimplementeringar och att sy ihop dem till en sömlös upplevelse är svårt och resulterar ofta i en uppdelad infrastruktur, utspridd över blandade publika och privata molnlösningar. Den typen av komplexitet tvingar företagen att experimentera med nya arbetsbelastningar i det publika molnet samtidigt som de traditionella företagsapplikationerna stannar i privata moln, även om dessa skulle kunna effektiviseras i ett publikt moln.

Enligt den färska rapporten Nutanix Enterprise Cloud Index förväntas företagens arbetslaster i både publika och privata moln att öka med 20 procent under de kommande två åren. Genom Xi Cloud Services gör Nutanix det enklare för företag att integrera molntjänster i sina multimolnmiljöer, antingen genom att förlänga sin egen Nutanixmiljö bortom det traditionella datacentrets gränser eller genom att äntligen få synligheten och insikten i hela sin infrastruktur och över alla plattformar för att enkelt kunna övervaka kostnader och försäkra sig om regelefterlevnader.

Xi Leap

Nutanix Xi Leap, som finns tillgänglig från och med idag, är en essentiell integrerad tjänst som snabbt och intelligent skyddar applikationer och data i en Nutanixmiljö utan behovet att köpa och underhålla en separat infrastruktursstack. Från Prism-panelen kan kunderna enkelt välja virtuella maskiner som ska skyddas och enkelt implementera skyddet. De valda virtuella maskinerna kommer sedan att replikeras i bakgrunden och finnas tillgängliga för återställning i händelse av ett driftstopp. Allt detta görs inom samma hanteringsverktyg som företagets hela infrastrukturimplementering.

Enligt Gartner är det just DR (Disaster Recovery) som är tekniskt besvärligt, särskilt att hantera IP-adresser och DNS-förändringar hos applikationer och servrar. Leap reducerar komplexiteten hos DR rejält genom att brygga alla delar i processen i en och samma tjänst.

  • DR är bedrägligt svårt och samtidigt kritiskt viktigt för alla IT-företag att hantera bra för att undvika dataförlust, säger Dr Gary Mattei, Director of Technology på Avon Grove. Nutanix lösning Xi Leap löser alla de utmaningarna för oss och ger oss en samlad vy av hela vår infrastruktur. Xi Leap gör oss trygga att vår data är säker vad som än händer.

Xi Cloud Services

Nutanix Xi Cloud Services består av fem distinkta tjänster redan vid lansering, bland annat Leap, och riktar sig mot de växande utmaningarna multimolneran. Tjänsterna sammanför inte bara möjligheten att standardisera arbetsflöden och operationer över olika miljöer, utan även möjligheten att sudda ut strecken mellan molnen för ett sömlöst utnyttjande av applikationer över multipla moln för en mängd olika sorters data och applikationer.

Allt eftersom vi rör oss mot en multimolnvärld uppstår en grundläggande utmaning för alla sorters företag att sömlöst kunna köra applikationer över flera plattformar, säger Dheeraj Pandey, vd för Nutanix. Vårt mål har redan från start varit att göra infrastrukturen osynlig för våra kunder så att de kan fokusera på sina applikationer, inte var de finns. Xi Cloud Services är nästa steg i den evolutionen.

Tillgänglighet

Nutanix Xi Cloud Services finns tillgängliga från och med idag. Leap finns tillgänglig i USA och introduceras i Storbritannien under första kvartalet 2019.

Läs mer om Nutanix: Nutanix ”firar sommaren med nytt kontor”