Radar om IT-marknaden i Sverige 2016
Hem Nyheter Radar om IT-marknaden i Sverige 2016

Radar om IT-marknaden i Sverige 2016

Publicerat av: Redaktionen

Radar Ecosystem Specialists redovisar i Sveriges och Nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2016” att realiseringstakten av IT-budgetarna ökar i svenska verksamheter. Aktivitetsnivå och ökningstakt inom IT är högre än den förändring som sker på värde och kostnadssida. Förhållandet speglar den inbyggda förväntan på ökad effektivitet och produktivitet per krona som finns på IT de kommande åren. 

Tillväxten uppgår 2016 till 2,5 procent för svenska verksamheters samlade IT-budget. Trots en något högre ökning jämfört med föregående år är utvecklingen alltjämt svagare än den förväntade BNP-tillväxten. Detta leder till att gapet mellan verksamheternas och IT-organisationernas ekonomiska utveckling ökar ytterligare. Sett till tillväxt och den ökade projektaktiviteten hos svenska verksamheter är således IT-budgetutvecklingen att betrakta som svag och kraven på höjd produktivitet per spenderad IT-krona fortsätter att öka.

Verksamhetsbudgetarnas påverkan på realiseringstakten inom IT fortsätter att öka enligt den långsiktiga trend som Radar påtalat tidigare. Tillväxten kommer av verksamheternas behov av IT-stöd för egen effektivisering, utveckling och innovation. En direkt jämförelse ger att IT-budgetarna växer med cirka 2,5 procent samtidigt som verksamhetsbudgetarnas förmåga att finansiera IT ökar med nästan det dubbla, cirka 4,8 procent.

Den totala IT-marknaden ökar med 3,3 procent, motsvarande cirka 6 miljarder, och beräknas under 2016 nå dryga 154 miljarder. Radars prognos för året 2016 är att det funktionella segmentet ”verksamhetsnära IT” representerar högst tillväxt medan tillväxten i segmenten ”infrastruktur och drift” och ”användarnära IT” beräknas nå 1,9 procent respektive 1,5 procent.

IT-marknaden 2016 ur produktionsorienterade segment:

  • Hårdvara ökar mer volymmässigt än värdemässigt. Förändring i marknadsvärde cirka 0,3 procent
  • Mjukvara ökar mer volymmässigt än värdemässigt. Förändring i marknadsvärde cirka 0,2 procent
  • Tjänster ökar mer volymmässigt än värdemässigt. Förändring i marknadsvärde cirka 5 procent

”Sättet IT produceras, levereras, organiseras och styrs förändras allt snabbare. Detta utmanar inte bara IT-organisationer utan även leverantörsledet. En utveckling av ledarskapet kommer att erfordras på båda sidor i ekosystemet för att partnerskapet ska klara att leverera effekt allt snabbare och tydligare till en krävande affärsverksamhet”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Tekniken blir snabbare, mer intuitiv och framförallt mer tillgänglig. Med förändrad teknik förändras också verksamheternas villkor och förutsättningar. För många verksamheter blir detta en kapplöpning om att förekomma eller att förekommas. Löpande tillgång till kvalificerade omvärldsanalyser för att förstå branschens utveckling, konkurrenters rörelser och teknikens möjligheter kommer därför att bli allt viktigare.

Fullständig rapport och presentation finns tillgänglig i portalen, radareco.se, för kunder med abonnemang.

Rapporten och presentation kan även beställas separat genom att kontakta RADAR

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>