Ruckus Analytics är en molntjänst för intelligent övervakning

[KANALPARTNER] Ruckus Analytics är en molntjänst för intelligent övervakning av nätverket och SLA-nivåer.

Ruckus Analytics är en molntjänst för intelligent övervakning 1Driven av maskininlärning och artificiell intelligens ger Ruckus Analytics IT-avdelningen möjlighet att få en omfattande insyn i nätverksdriften. Tjänsten underlättar felsökning och hjälper IT att svara upp mot verksamhetens SLA:er. Dessutom ingår kraftfulla verktyg för Incident Analytics, Network Health Monitoring, Advanced Client Troubleshooting och mycket mer.

Molntjänst för intelligent övervakning av nätverket och SLA-nivåer
Många IT-avdelningar saknar tillräckliga verktyg för att säkerställa att man kan leva upp till krävande SLA-nivåer. Detta gäller särskilt i miljöer med ständigt växande krav på uppkoppling och ökad nätverkskomplexitet. Supportärenden om uppkopplingsproblem duggar tätt från användarna och IT-avdelningen måste försöka leta orsaker med hjälp av den nätverksdata som finns till hands. Det är ett tidskrävande arbete att försöka ta itu med uppkopplingsproblem när man saknar smidiga verktyg för att identifiera orsakerna till problemen.

Nytillkomna Ruckus Analytics är en molntjänst för intelligent övervakning av nätverket och SLA-nivåer. Driven av maskininlärning och artificiell intelligens ger Ruckus Analytics IT-avdelningen möjlighet att få en omfattande insyn i nätverksdriften. Tjänsten underlättar felsökning och hjälper IT att svara upp mot verksamhetens SLA:er. Dessutom ingår kraftfulla verktyg för Incident Analytics, Network Health Monitoring, Advanced Client Troubleshooting och mycket mer.

IT-avdelningen får med hjälp av Ruckus Analytics den information och de verktyg som krävs för att öka effektiviteten i arbetet med att säkerställa nätverkets kvalitet och prestanda. Det frigör både tid och resurser från felsökningsarbetet vilket möjliggör att anställda kan ägna tid åt annat.

För ver informtion och möjligheten att lyssna till vårt webinar, KLICKA HÄR.