Så förbereder sig Avesta kommun inför en eventuell Google-etablering!

För ett par veckor sedan blev det känt att Google genom sitt företag DSC International valt att lämna in en miljö- och konsekvensutredning till Miljödomstolen i Nacka.

Så förbereder sig Avesta kommun inför en eventuell Google-etablering! 1Det är för ett planerat datacenter i Avesta. Hur förbereder sig Avesta kommun för det? Svaret ges tisdag 21 januari.

I bolagets ansökan står det att “DSC International AB planerar att bygga ett datacenter med flera serverhallar i Sverige”. I de handlingar som lämnats in till Miljödomstolen i Nacka skriver också bolaget att det handlar om att “Ett område strax norr om Horndal i Avesta kommun har valts för lokalisering av verksamheten”.

Bolagets ansökan handlar nu därför om att få  “tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av ett datacenter bestående av bland annat förbränningsanläggningar /…/ samt bortledning av ytvatten för kyländamål”.

En viktig fråga i det sammanhanget är givetvis hur Avesta kommun – om investeringen blir verklighet – förbereder sig.