Smartsign växer snabbt

Smartsign har blivit korat till ett av Dalarnas mest snabbt växande företag i tävlingen Di Gasell.

Smartsign växer snabbt 1Försäljningen har ökat med 25 procent under det tredje kvartalet, jämfört med samma period förra året. Allt fler arbetsplatser, bland annat i byggbranschen, vill satsa på digitala skärmar för att förenkla kommunikationen.

Smartsign växer snabbare än marknaden. Efterfrågan är stark på Smartsigns produkter och ett segment där intresset ökat på senare tid är byggsektorn.

– På byggarbetsplatser är det vanligt med medarbetare från olika länder. Med hjälp av digital kommunikation kan arbetsgivaren nu nå ut med veckans planering och annan information på olika språk. Med en tydlig intern kommunikation känner sig medarbetarna inkluderade, säger Martin Romanowski, vd på Smartsign.

Under Smartsign day som har anordnats i Stockholm och Oslo under september och oktober har kunder och återförsäljare varit på plats. Fokus har legat på hur man kan använda Smartsigns produkter för att förstärka sina affärsområden.

Det populäraste segmentet är internkommunikation.

– Man vill kunna nå ut med sina budskap snabbt och enkelt till sin personal, säger Martin Romanowski.

Det är tredje året i rad som Smartsign blivit utsedd till Gasell. Företaget är ett av de 27 bolag i Dalarna som växer snabbast.