Snow tillkännager partnerprioriterad försäljningsmodell

Snow Software, ledande utvecklare av Software Asset Management-lösningar (SAM), utvecklar sin kanalstrategi och övergår till en modell där all försäljning och leverans sker via, eller tillsammans med, en partner.

Snow Software kommer att samarbeta till fullo med sina partner i alla faser av sälj- och leveransprocessen, från delning av säljtips och avtalstecknande till leverans och implementering.

Denna övergång gör det möjligt för Snow Software att bättre tillgodose Snow tillkännager partnerprioriterad försäljningsmodell 1marknadens behov av företagets lösningar och fortsätta de senaste årens stora tillväxt. För Snows befintliga och potentiella kunder kommer förändringen att tillföra extra Software Asset Management?kompetens och ett större urval av partner att välja mellan, vilket kommer att täcka upp den brist på SAM-kompetens som Gartne förutspår: “År 2018 kommer bristen på SAM-kompetens att leda till att hälften av alla företag som har implementerat eller är i färd med att implementera SAM förlitar sig på hanterade SAM-tjänster.”

Detta betyder att både nya och befintliga Snow Software-partner nu har möjlighet att öka sina intäkter via programvarulicensiering, ökning av hanterade tjänster och support. Så som framgår av Gartners rapport “Software Asset Management Is Now a C-Level Imperative” blir SAM en allt viktigare fråga för många toppchefer i takt med krympande budgetar inom de flesta branscher.

Huvudsakliga komponenter i Snows partnerstrategi är lansering av en partnerportal, ett uppdaterat partnerprogram som inkluderar gemensam marknadsföring samt utökade expertkunskaper hos företagets samarbetspartner. Portalen blir ett onlineverktyg som ger alla partner smidig tillgång till information och support från Snow Software. Med Snows uppdaterade partnerprogram får partner extra fördelar om de investerar i sådan utbildning som ger kunden ett mervärde.

Utöver lektionssalsbaserad utbildning kan Snows partner få utbildning även via Snow Academy; Snows system för onlineutbildning. Här kan de ta del av e-utbildningsmaterial, virtuella klasser och kurser via video samt personligt ledda kurser inom nyckelområdena för Snows SAM-plattform för kunder, identifiering av SAM-affärsmöjligheter och hur Snow kan uppfylla dessa behov.

Snow Software stöder även partner som vill utveckla egna tjänster baserade på Snow Software-lösningar som gör att de kan ge sina kunder bättre support och möjligheter.

Urban Bucht, Global Vice President Partners vid Snow Software, leder förändringsarbetet. Han ansvarar för att rekrytera och integrera nya partner, utveckla partnersamarbete och skapa affärsmöjligheter – alltsammans i syfte att utveckla större mervärden för Snows kunder.

“Med lanseringen av denna nya marknadsstrategi strävar vi efter ett djupgående samarbete med våra partner” säger Axel Kling, vd vid Snow Software. “Syftet med denna förändring är att ge kunderna bättre support och samtidigt ge våra partner affärsmöjligheter och support.”