Sonetels nya AI-tjänst testas nu live

Sonetel som utvecklar appar och en ny molntjänst för ”Gratis AI-assisterad kundtjänst” i små företag globalt – har idag tagit sin nya tjänst i testdrift i den egna kundkommunikationen.

Sonetels nya AI-tjänst testas nu live 1Sonetel utvecklar en komplett lösning för det lilla företagets hantering av inkommande text och talkommunikation. Lösningen inkluderar bl a en modul för artificiell intelligens, som ger företagsspecifika förslag på svar som det lilla företagets anställda kan ge på frågor från deras kunder via hemsida, SMS, Facebook etc.

Tjänsten är gratis för företag och hjälper dem att bli effektivare, öka försäljningen och se mer professionella ut i sin kommunikation med omvärlden. Sonetels intäkter från den nya tjänsten planeras komma från de kunder som uppgraderar till Premiumtjänsten – som har färre begränsningar.

”Vi har idag hanterat de första riktiga kunddialogerna genom tjänsten, vilket är en stor milstolpe för oss som företag” säger VD Henrik Thomé.

Arbetet fortsätter nu med att slutföra kvarvarande funktioner, utöka funktionaliteten i AI-modulen och rätta buggar – med målet att snarast möjligt få ett antal testföretag att använda tjänsten i sin egen kommunikation med sina kunder.

”Vårt mål är att kunna komma igång med BETA-tester med utvalda kunder så snart som möjligt”. Säger Henrik Thomé.

Den nya funktionen kommer inledningsvis bara vara tillgänglig då och då på Sonetels hemsida, som ett led i företagets tester inför lanseringen.