Svenska IT-branschen visar vägen i Europa

När Great Place to Work publicerar sin lista över Europas Bästa Arbetsplatser blir det tydligt att en bransch utmärker sig mer än andra.

Svenska IT-branschen visar vägen i Europa 1IT-sektorn står för 35 % av företagen som listas i Europatoppen och Sverige presterar bättre än något annat land.

”Att IT-branschen utmärker sig förvånar mig inte, de är hårt konkurrensutsatta och tävlar om de bästa medarbetarna med varandra. Det gör att man måste arbeta strategiskt med att skapa en stark arbetsplatskultur, ett tydligt arbetsgivarerbjudande, samt att kunna kommunicera det både internt och externt.” berättar Maria Grudén, VD Great Place to Work Sverige.

Listan över Europas Bästa Arbetsplatser identifierar de organisationer som har bäst beredskap att skapa goda resultat och en lönsam verksamhet och bygger på världens största arbetsplatsstudie avsitt slag. Mer än 2 800 organisationer med 1,6 miljoner anställda från 19 europeiska länder deltog i studien där resultatet baseras på feedback från anställda och information om arbetsgivarerbjudande och kultur från seniora ledare.

Sammanlagt har 9 svenska IT-bolag placerat sig bland Europas Bästa Arbetsplatser 2018 med 2 stycken IT-konsultbolag; Cygni och Polar Cape Consulting som intar plats nummer 1 i sina respektive storlekskategorier.

”För oss på Polar Cape är det en central del av vår vision att skapa en enastående arbetsplats. Vi ser att om man vill bygga ett framgångsrikt och hållbart företag så måste det målet ligga högst upp på agendan i ledningsgruppen. Detta är ännu viktigare i konsultbranschen ” förklarar Simon Forshaw, VD Polar Cape Consulting stolt.

Svenska IT-bolag i Europatoppen

  • 20-49 anställda: Polar Cape Consulting, LeanOn AB, Systemstöd, Panda Security Sweden AB
  • 50-500 anställda: Cygni, Centiro, Frontit, Elicit
  • 501+ anställda: Netlight Consulting