Stockholm faller i ranking över städer som främjar kvinnligt entreprenörskap

[KVINNOR PÅ KANALEN] Under de senaste åren har Europa blivit en smältdeg för startups, och trots att kvinnor utgör hela 52 procent av Europas befolkning är majoriteten av dem fortfarande grundade av män.

Stockholm faller i ranking över städer som främjar kvinnligt entreprenörskap 1Kvinnligt företagande fortsätter att vara en underutnyttjad ekonomisk tillväxtmöjlighet för många städer. Men trenden går åt rätt håll.

Idag lanserar Dell Women Entrepreneur Cities Index (WE Cities), en global rapport för att bedöma och jämföra städer runt om i världen när det gäller deras förmåga att attrahera och främja kvinnliga entreprenörer. Den senaste WE Cities genomfördes 2017.

Årets WE Citites visar att Stockholm har fallit från en femte plats 2017, till en tionde plats 2019. Nedgången beror dock inte på att Stockholm har blivit en sämre stad för kvinnliga entreprenörer, utan för att övriga länder kraftigt har förbättrat förutsättningarna för sina kvinnliga entreprenörer.

Studien visar att Stockholm har flera strategier och policys på plats för att stödja kvinnor i näringslivet, till exempel policys för att kvinnor inte ska diskrimeras på grund av kön, betald föräldraledighet och olika organisationer som stödjer jämlikhet i näringslivet.

När det kommer till jämställdhet och finansiering ligger Stockholm i framkant jämfört med många andra länder.

83 procent av Sveriges riskkapital tilldelades företag med minst 25 procent kvinnliga chefer under 2019, och 85 procent av investeringsbolagen hade minst en kvinna i ledningsgruppen.  Däremot har Stockholm väldigt få riskkapitalbolag med minst 25 procent kvinnor i ledningsgruppen.

Stockholm ligger långt ner i indexet när det gäller ”marknad” och placerar sig endast på en 36-plats. Detta beror till stor del på låg andel marknadspolitik som stöttar företag grundade av kvinnor, brist på acceleratorer riktade just mot kvinnor samt den höga levnadskostnaden i Stockholm.

Topp 10: Här är städerna som bäst främjar kvinnligt entreprenörskap

  1. San Francisco Bay Area
  2. New York
  3. London
  4. Boston
  5. Los Angeles
  6. Washington
  7. Seattle
  8. Paris
  9. Toronto
  10. Stockholm