Hem Nyheter Tänk om kring 5G – för ett starkt digitalt Europa

Tänk om kring 5G – för ett starkt digitalt Europa

Publicerat av: Redaktionen

Nästa vecka planerar PTS att genomföra den uppskjutna spektrumauktionen, samtidigt som det är fastslaget att Huawei har rätt att överklaga uteslutandet av företagets produkter. Parallellt med rättsprocessen har också flera IT- och telekomaktörer i Sverige ifrågasatt PTS beslut, bland annat Ericssons VD, Börje Ekholm och Investors, Jacob Wallenberg.

Tänk om kring 5G – för ett starkt digitalt Europa 3

Luis Neves, VD på GeSI

Den här utvecklingen i Sverige visar på två viktiga aspekter: dels att en av Europas främsta styrkor är den demokratiska maktdelningen, dels betonandet från de främsta företagsledarna att Europa bör vara tryggt förankrat i frihandel, fria marknader och fri konkurrens.

Även om både domstolens klargörande och företagsledarnas kritik är värdefull bör man nu ta ett steg tillbaka och fundera på vad som lett oss fram till denna situation. Kammarrättens beslut betonar det faktum att PTS villkor kring 5G-auktionen verkar vara baserade på geopolitik snarare än tydliga bevis. Det undergräver inte bara Europa och vår konkurrenskraft internationellt, det innebär också att det nödvändiga och brådskande införandet av en samlad inre marknad i Europa försenas.

Det är dags att EU lämnar den inslagna ”á la carte-vägen” och vågar välja vägar som mer vilar på unionens kärnvärden. EU behöver också agera för att vara en trovärdig spelare på den internationella arenan. Det behövs för att ge oss i Europa högklassiga digitala tjänster. Det räcker inte med teknik, vi behöver också dela en strategisk klarsynthet.


Digitala tekniker utgör motorn för både tillväxt och framgång. Våra samhällsutmaningar kräver att smarta och innovativa resurser arbetar tillsammans för att snabbt nå lösningar som har effekt.

EU bör skynda på arbetet med den digitala strategin och även skynda på införandet av en digital inre marknad. Det bör vara en marknad där inget företag stängs ute, för att säkerställa konkurrens som ger ett starkare, smartare och mer hållbart Europa.

Vi i Europa måste hitta vår egen väg i den nuvarande geopolitiska verkligheten – en ”tredje väg”. Kanske kan resultatet i det amerikanska valet nyligen öka våra möjligheter till denna väg.

Ett starkt digitalt Europa bygger på fyra initiativ:

  1. Snabba på införandet av en inre digital marknad i Europa
  2. Hantera den nuvarande fragmentiseringen av den globala leverantörskedjan som driver prisökningar för europeiska konsumenter och tillverkare
  3. Använd europeiska styrkor som hållbarhet och etiska värderingar som viktiga faktorer för att skilja ut Europa internationellt
  4. Driv på för att skapa en välbehövlig global skiljedomsorganisation för säkerhets- och integritetsfrågor inom ramen för FN-systemet, som skulle kunna medla i utmaningar kopplade till dessa områden

När EU-kommissionen lanserade sin europeiska strategi för en inre digital marknad slog de fast att ”En europeisk inställning till digital transformation innebär stärkandet och inkluderandet av varje medborgare, stärkandet av potentialen hos varje företag och att möta globala utmaningar med hjälp av våra kärnvärderingar”. Det är viktigt att leva upp till detta uttalande framöver. Europa kan ta ledarpositionen och bidra till skapandet av en mer framgångsrik, inkluderande och hållbar värld. Men detta uppnås bara om vi har både ambitioner och visioner, och inte tvekar.  Samtidigt som vi alltid utgår från de grundläggande europeiska kärnvärdena.

Flera artiklar har nyligen pekat på hur ökad tekniknationalism och fler förbud, restriktioner och nedslag kommer få stora effekter, inte bara i näringslivet utan också i samhället. Det svenska exemplet är ett tydligt bevis för detta. Genom att begränsa konkurrensen på vad som verkar vara lösa grunder, har PTS försenat 5G-utrullningen och skadat både företags- och konsumentintressen.

Tänk om kring 5G – för ett starkt digitalt Europa 4Internationell samverkan har länge varit en avgörande källa till ekonomisk tillväxt och samhällelig framgång. Det är grundstenen i en inkluderande framtid. Vi kan bara lyckas om vi fortsätter in i framtiden tillsammans.

Luis Neves, VD på GeSI

Global Enabling Sustainability Initiative, GeSI, är en internationell organisation som arbetar för ökad social och miljömässig hållbarhet i IT- och telekombranschen. Organisationen består av ett fyrtiotal av världens främsta IKT-företag.  Läs mer om Luis Neves och GeSI här: https://gesi.org/team/luis-neves.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>