TeleComputing med nytt stort outsourcingsavtal!

Ett av Sveriges ledande företag inom ekonomisk rådgivning, har tecknat ett outsourcingavtal med TeleComputing.

TeleComputing med nytt stort outsourcingsavtal! 1Avtalet sträcker sig över flera år och innebär ett omfattande åtagande för utveckling och förvaltning av verksamhetens IT-infrastruktur. Värdet bedöms till initialt till drygt 10 miljoner kronor per år.

Kunden sökte en trygg outsourcingpartner för IT-infrastrukturtjänster, det ger dem möjlighet att frigöra resurser till verksamhetsutveckling och digitalisering av våra interna och externa processer. Med TeleComputing får kunden en partner som kan hantera dagens plattformar på ett säkert sätt och i tillägg bidra med kompetens att utveckla och modernisera verksamheten genom en succesiv övergång till en molnbaserad IT-miljö.

Övergången till en molnbaserad IT-miljö kommer ske i flera steg där TeleComputing inledningsvis kommer ta över driften av den befintliga IT-plattformen. Över tid kommer miljön transformeras och tjänster flyttas över till molnbaserade lösningar.  Den nya tekniken i molnet ger möjligheter att snabbare digitalisera verksamheten och vässa erbjudandet till marknaden.

– Vi tycker såklart det är oerhört roligt att en så stor och välrenommerad aktör väljer att samarbeta med oss. Vi kommer att driva ett intensivt arbete kommande år för att tillsammans med kundens IT-avdelning transformera en traditionell IT-driftslösning till en säker hybrid Cloud-miljö där både användare och kunder kan dra nytta av fördelarna med en modern, molnbaserad IT-lösning, säger vd i TeleComputing Sweden AB, Johan Magnusson.