Trend Micro tar förstaplatsen inom klientsäkerhet i Gartners Magic Quadrant

Japanska IT-säkerhetsföretaget Trend Micro meddelar igår att företaget utsetts till marknadsledare i Gartners Magic Quadrant-undersökning av plattformar för klientsäkerhet.

Trend Micro blev placerade högst upp till höger i ledarkvadranten för fullbordande av vision. Det är 14 Trend Micro tar förstaplatsen inom klientsäkerhet i Gartners Magic Quadrant 1året i rad som företaget utses till ledare av Gartner inom klientsäkerhet.

Trend Micro skyddar klienten med sin lösning XGen, en blandning av generationsöverskridande teknik för säkerhet och skydd, som applicerar rätt teknik vid rätt tillfälle. Det innebär ett mer effektivt skydd mot fler olika typer av hot.

Företaget är även först bland de stora IT-säkerhetsleverantörerna med att integrera sofistikerad maskininlärning i sina metoder att analysera och skydda mot olika typer av hot.