Wireless System Integration ingår partnerskap med Tele2 IoT

Wireless System Integration (WSI), en del av Allgongruppen, har ingått partnerskap med Tele2 IoT, en del av Telekomoperatören Tele2.

Wireless System Integration ingår partnerskap med Tele2 IoT 1Partnerskapet innebär att bolagen stärker sitt erbjudande inom Internet of Things (IoT) då de nu kan gå ut med ett gemensamt erbjudande som hjälper kunderna att på ett strukturerat och konkret sätt hitta de värden som IoT kan skapa genom att:

-Utveckla och validera nya innovativa affärsmodeller och erbjudanden

-Analysera organisationen som krävs att hantera erbjudandet

-Ta fram en produktstrategi

-Definiera de första produktreleaserna

Partnerskapet har växt fram ur ett antal projekt där parterna har samarbetat kring ett antal kunder.

-Vår styrka är att vi är med kunden hela vägen, från att man har en ide, genom en produktutvecklingsresa hela vägen till att vi kan hjälpa till med massproduktion. Vi kan också stärka upp kundens initiala organisation med produktchef, lösningsarkitekt eller specialister på industrialisering, säger Jan-Åke Lindqvist, vd WSI. Det här partnerskapet möjliggör för fler att komma igång och öka sin chans att vara framgångsrik inom IoT, vilket är fantastiskt roligt.

-Vårt engagemang ligger i att arbeta med våra partners för att förenkla och erbjuda alla företag IoTs fördelar. I tidigare samarbeten blev det tydligt att vi kompletterar varandra på ett bra sätt och det här partnerskapet gör att vi båda nu kan erbjuda ett mervärde till våra kunder, säger Rami Avidan, CEO för Tele2 IoT.