Zyxel tar upp kampen med Aruba, Ruckus et al

Jon Pearce och Petter Spector, Zyxel.
Jon Pearce, ansvarig för marknadsutveckling, och nordiske marknadschefen Petter Spector, Zyxel.

Zyxel nöjer sig inte med sin starka ställning inom det breda nätverkssegmentet. Med nyutvecklad teknik för trådlösa nät utmanar man nu de allra största. ”Vi kommer alltid att skydda marginalen för våra återförsäljare”, lovar leverantörens Jon Pearce.

Det saknas inte självsäkerhet hos mannen som pitchar för Zyxel. Han heter Jon Pearce och är tillrest just med anledning av tillverkarens nästa steg: att ta upp konkurrensen med de stora grabbarna på trådlösa nätsidan som Aruba/HP, Ruckus och Cisco.

Växer snabbare än marknaden

De har redan en stark ställning inom det han kallar massmarknaden för nätverk. Han tar fram en rapport från Context som visar deras nordiska tillväxt under 2014 kvartal för kvartal. Enligt dem växte de med mellan 40 och 50 procent under två av kvartalen och med mellan 20 och 30 procent de övriga två. Medan marknaden totalt sett i princip låg still.

– Vi växer snabbare än marknaden också inom controller-segmentet, som är ett resultat av den strategi vi drog upp för tre år sedan, att utveckla den teknologin och ta marknadsandelar, säger han.

Nu är det alltså dags att kliva vidare upp och utmana dem han kallar specialisterna även inom accesspunkter.

Zyxel WAC-6502
Zyxel WAC-6502.

Antennen är hela grejen

Vapnet ligger på bordet framför oss. En rund, vit oansenlig manick som förstås inte alls ser särskilt farlig ut. Men den innehåller en hemlighet. Nå, den innehåller i vart fall den hemliga sås som ska ta Zyxel upp från det Jon Pearce kallar bred nätverksleverantör till specialistleverantör. Manicken är en accesspunkt som heter WAC6500 och den har precis nått distributörsledet.

– Den har en antennteknologi som gör att vi kan leverera inte bara lika bra prestanda och egenskaper som exempelvis Aruba, utan bättre, säger han och visar resultatet av ett internt test som har gjorts för att påvisa just detta.

Hur det nu är med den saken – vi har ingen möjlighet att bedöma testets relevans – är teknik en av Zyxels främsta argument i kampen om återförsäljare. För det är förstås vad det handlar om i första steget, att locka återförsäljare att sälja Zyxel istället för säg Ruckus eller Aruba.

– Många av våra återförsäljare säljer också Ruckus och har fram till nu valt deras produkter när omständigheterna kräver det, där vår tidigare teknik inte har räckt till, säger han.

“Vi skyddar marginalerna”

De omständigheter han refererar till är de som gäller för installationer i stora lokaler med många användare, enkelt uttryckt. Som skolor, hotell och sjukhus.

Teknik må vara inte bara viktigt i sammanhanget, utan ofta avgörande. Prylarna ska ju fungera. Men marginaler och priser kommer inte långt efter. Zyxel tänker inte kopiera sin profil från massmarknaden där lågt pris snarast är en del av beskrivningen av Zyxels erbjudande. Jon Pearce:

– Vi kommer att skydda marginalerna för återförsäljarna och vi kommer inte att skapa en massmarknad genom att locka till oss en stor mängd återförsäljare, vilket skulle kunna förstöra marknaden.

– Priserna kommer att ligga något under våra konkurrenter i segmentet för att locka kunder och marginalerna kommer att vara på samma nivå eller något högre jämfört med konkurrerande leverantörer.

Post Comment