Anbudsprocess teknisk rådgivning

CMP inhämtar anbud för teknisk rådgivning för kommande projekt i Ydre Nordhavn, Köpenhamn, de kommande fyra åren (med möjlighet till förlängning med två år).

Anbudsprocess teknisk rådgivning 1Bland annat handlar det om teknisk rådgivning vid etablering av en ny containerterminal med tillhörande anläggning och infrastruktur, etablering av kontor, administrativa faciliteteter och utrymme till relevanta myndigheter. CMP önskar ingå två parallella ramavtal med två olika rådgivare.

CMP förväntas ingå ramavtalen i januari 2021. Vi annonserar anbudsförfrågan via Kammeradvokatens anbudsportal, Digitale Udbud, som automatiskt är kopplad till TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440391-2020:TEXT:EN:HTML&src=0