Dynabook lanserar arbetsflöden för AR-glasögon

Mjukvaran Vision DE Suite 3.0 ökar effektiviteten och kvaliteten vid användning av AR-glasögon.

Dynabook lanserar arbetsflöden för AR-glasögon 1Dynabook Europe GmbH (f.d. Toshiba Client Solutions Europe GmbH), lanserar Vision DE Suite 3.0 med stöd för olika arbetsflöden för ökad effektivitet och säkrare drift för företagskunder. Bland annat går det nu att hantera arbetsflöden vid handsfree-arbete, samt skapa, hantera och rapportera i arbetsflöden, direkt i de smarta glasögonen dynaEdge DE-100 och AR100 Viewer, som är den första Windows-baserade AR-företagslösningen på marknaden.

Mjukvaran Vision DE Suite 3.0 maximerar funktionaliteten i dynabooks innovativa smarta glasögon med förstärkt verklighet. De nya arbetsflödesfunktionerna är intuitiva, enkla att använda och optimerade för branscher som kräver stegvisa instruktioner som även fungerar med handsfree, exempelvis underhållsprocesser, standardiserade tillverkningsmoment och i utbildningsmaterial.

När Vision DE Suite körs på den mobila mini-PC:n dynaEdge DE-100 används kraften och prestandan i Windows 10 Pro för att leverera den efterfrågade lösningen, samtidigt som säkerheten garanteras i hela företagsnätverket.

Fördelarna med de nya arbetsflödena i Task Flow är:

  • Handsfree-arbetsflöde – Vid användning av arbetsflöden i de huvudmonterade enheterna dynaEdge och AR100 får användaren korrekta instruktioner och kan säkert arbeta med händerna utan att behöva titta på en datorskärm eller tryckta manualer. Röstkontroll kan också aktiveras så att användaren kan navigera genom ett arbetsflöde utan att ta händerna från det arbete hen utför.
  • Skapa uppgiftsflöde – En arbetsflöde skapas enkelt och stegvis i en webbläsare genom en drag- och släppmetod som gör det möjligt att enkelt integrera ljud, video, foto och PDF-filer för att skapa mycket detaljerade instruktioner och utbildningsmaterial. Eftersom arbetsflödet anger hur ett visst steg ska utföras, minskar risken för fel.
  • Fördelning av arbetsflöden – Arbetsflöden kan tilldelas enskilda medarbetare eller grupper. När arbetsflödet når medarbetaren via de smarta glasögonen AR100, blir arbetet mer effektivt genom att varje instruktion levereras vid rätt tidpunkt, upprepas ett visst antal gånger eller är allmänt tillgänglig. Om en medarbetare behöver hjälp vid genomförandet av en process med hjälp av ett arbetsflöde, erbjuder Vision DE Suite möjligheten att ringa ett externt samtal till en kvalificerad expert baserad på kontoret eller annan plats, för att lösa problemet så snabbt som möjligt och minska risken för fel.
  • Uppgiftsflödesrapportering – Varje steg i ett arbetsflöde loggas och kan rapporteras för att säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls eller när en process kan granskas.

– Vi fortsätter att utöka funktionaliteten i vår Vision DE Suite för att skapa en komplett AR-lösning som är utformad för att förbättra effektiviteten hos företag med verksamhet ute på fältet. Den nya arbetsflödeskapaciteten är ett bevis på vårt engagemang för att förstå våra företagskunders behov av handsfreelösningar, säger Damian Jaume, vd för Dynabook Europe GmbH.