Fortsatt god tillväxt Tieto
Hem Nyheter Fortsatt god tillväxt Tieto

Fortsatt god tillväxt Tieto

Publicerat av: Redaktionen

Tieto (tidigare TietoEnator) som är ett finsk-svenskt aktiebolag vilket grundades 1999, dock med en betydligt längre historia under olika bolagsnamn, den 22:a juli 2016 höll de sin andra kvartalsrapport för året.

Företaget arbetar med IT tjänster och mjukvaror, konsultverksamhet och utveckling och sysselsätter fler än 13 000 experter i cirka 20 länder.

Trots att företaget i början först och främst 05_tietovar inriktad mot bank- och skogsindustrin så återfinns företagets kunder även inom bland annat finanssektorn, telekommunikation, hälso- och sjukvård, skola där  områden som molntjänster, CEM,  dvs digitala konsument tjänster och säkerhets relaterade tjänster är de verksamhetsområden som växer mest i dagens läge.

Tydligt norden-mål

Med sin företagsbakgrund så utgår Tieto från ett starkt nordiskt arv där man kombinerar globala förmågor med lokal närvaro. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland, och företagets aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och i Stockholm. Utifrån detta så har Tieto även ett tydligt mål för Norden där företagets mål är att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och IT-tjänsteföretaget. Tietos mål är att omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort.

Med nya strategi för åren 2016-2020 avser Tieto att öka sin marknadsandel i Norden. Särskilt fokus ligger på Sverige, där tillväxten för IT-tjänster ökade med 7 procent under det första halvåret. Under andra kvartalet var tillväxten i Sverige driven av branschspecifika lösningar, framförallt inom Public, Healthcare & Welfare-sektorn som hade en tillväxt om 13 procent (förvärv inkluderade).

–          Vi befinner oss i en mycket positiv fas för Tieto i Sverige där vi märker en stark efterfrågan speciellt i industrispecifika mjukvarulösningar och konsulttjänster. Vi har fortsatt med fler viktiga investeringar i kompetenser och erbjudanden för att möta nya kundbehov. Bara i Sverige har vi anställt närmare 200 personer under första halvåret, säger Per Johanson, Sverigechef på Tieto.

Överlag ett positivt kvartal

Tieto fortsätter att visa god tillväxt och lönsamhet. Under andra kvartalet 2016 var bolagets tillväxt fem (5) procent, med starkast ökning inom den mjukvarudrivna verksamheten. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under fredagen den 22 juli 2016.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 35,8 miljoner EUR, 9,4 procent av omsättningen. Inom IT-tjänsteverksamheten förbättrades det justerade rörelseresultatet som uppgick till 32,4 miljoner EUR, 9,3 procent.

–          Det är glädjande att kunna uppvisa en god tillväxt på 5 procent för bolaget och en något högre tillväxt för IT-tjänsteverksamheten. Samtidigt fortsätter lönsamheten att följa en positiv trendlinje och vi nådde över 9 procent i justerad rörelsemarginal. Under andra kvartalet har framförallt mjukvarudrivna industrilösningarna, konsult- och integrationstjänster visat på starka resultat. Även bank- och finanssektorn har presterat genomgående väl. Det är lovande att se det engagemang som vi skapat bland våra intressenter efter lanseringen av den nya strategin. Vi fortsätter nu att bygga vidare på den positiva utvecklingen och ser fram emot en bra andra halva av året, säger Kimmo Alkio, vd och koncernchef för Tieto.

Underlag för ett ännu bättre Q3-Q4

Att Tieto verkligen ser ljust på framtiden och att företaget inte vilar på positiva resultat blev under presskonferensen och den efterföljande Q&A sessionen ganska tydlig. Kimmo Alkio nämnde nämligen, vid flera tillfällen att Q2 varit ett bra kvartal men inte ett perfekt kvartal. Detta fick oss att ställa frågan om vad detta syftade till.

– Då vår totala tillväxt var markant högre än marknadens genomsnitt är vi så klart glada över resultatet. Försäljningen för hela gruppen ökade med fem procent och inom IT-tjänsterna ännu mer. Trots detta så förväntar vi oss ett fortsatt positivt momentum och vi förutser en solid utveckling för årets andra hälft, säger Kimmo Alkio.

– Våra långsiktiga lönsamhetsmål har ännu inte uppfyllts även om vi ligger i rätt fas och utvecklingen vi upplever klart lovande. Lönsamheten inom MS var däremot i den nedre delen av våra förväntningar vilket delvis berodde på våra tillväxtinvesteringar inom nya molnlösningar och även inom säkerhetstjänster. Detta gör att det, helt naturligt, finns plats för förbättringar.

Med detta i åtanke så räknar Tieto att öka EBIT från föregående års nivå på 150,8 miljoner Euro.

Nya lösningar, nya marknader

Tieto har som nämnts under åren som gått förändrats och breddats både på organisk väg och genom olika fusioner. Hela tiden har dock det långsiktiga målet varit väldigt tydligt och det är på detta sätt som företaget kommer att fortsätta växa.

– Vi strävar efter att ytterligare accelerera vår, sedan tidigare, redan starka marknadsposition i Norden och härefter expandera olika branschlösningar internationellt efter att de visats och prövats på hemmaplan. Vårt mål är att bli kundernas första val för sin affärsförnyelse. Det finns självklart mycket kvar att göra på denna marknad där vi hoppas och tror att vår historia, vår branschkunskap kring våra kunder, våra lösningar såväl som vår kultur kommer att matcha de krav som våra kunder ställer. Med detta arbetssätt kommer vi med tid även att överväga andra geografiska expansioner, avslutar Kimmo Alkio.

För dig som önskar så finns hela rapporten att ladda ner som PDF här: http://mb.cision.com/Main/7922/2049587/542686.pdf

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>