Hem Kanalröst Hitachi Vantara introducerar Lumada Video Insights

Hitachi Vantara introducerar Lumada Video Insights

Publicerat av: Redaktionen

[KANALRÖST] Hitachi Vantara, som är ett helägt dotterbolag till Hitachi, presenterar idag Lumada Video Insights, en intelligent “end-to-end”-lösning som består av en serie anpassningsbara applikationer inom driftsäkerhet och affärsintelligens avseende Internet of Things (IoT), video, Artificiell Intelligens (AI) och dataanalys.

Hitachi Vantara introducerar Lumada Video Insights 3Lumada Video Insights är en integrerad del av Hitachi Vantaras DataOps strategi, som omdefinierar hanteringen av data inför en era av AI genom att sömlöst koppla ihop de delar som konsumerar data med de som skapar data för en snabb vilket ger möjlighetet att skapa mervärden och förbättrad lönsamhet utifrån kunddatan.

Lumada Video Insights sammanför Hitachis videolösningar för smarta platser med ny teknik, innovationer och integration i Hitachis Lumada lösningsportfölj. Lösningen innebär ett komplement och en utökning av den befintliga Lumada plattformen och stödjer ekosystemet med expanderad AI, datorseende, avancerade analyser, dataintegration och orkestreringsmöjligheter som hjälper stora företag och industri kunder att snabbare komma igång med deras IoT-initiativ samt skapa egna smarta platser och ekosystem.

Genom flera lyckade kundsucceshistorier, samt en ökad efterfrågan, visar Lumada Video Insights på en signifikant styrka momentum avseende framväxten inom det framväxande området affärsområdet ”smarta platser”. Tillsammans med DataOps skapar den nya möjligheter för kunderna att maximera värdet av de stora mängder data som IoT samlar in och som skapar en utmaning i att hantera datat för många verksamheter världen över.

Enligt Gartner är “en smart plats en fysisk eller digital omgivning där människor och tekniska system samverkar i ett alltmer öppet, uppkopplat, samordnat och intelligent ekosystem. Flera beståndsdelar – såsom människor, processer, tjänster och saker – samspelar i en smart plats för att skapa en mer engagerande, interaktiv och automatiserad upplevelse avsedd för en specifik målgrupp eller affärsverksamhet.

Den här trenden har sedan en tid tillbaka sammankopplats med begrepp som smarta städer, digitala arbetsplatser, smarta hem och uppkopplade fabriker. Gartner tror att marknaden nu går in i en period av ökad leverans av robusta och smarta platser, där tekniken blir en integrerad del av i våra dagliga liv som anställda, kunder, konsumenter, samhällsmedlemmar eller medborgare. AI-relaterade trender, expansionen av IoT-uppkopplade enheter, utvecklingen av digitala tvillingar och den alltmer mogna blockchaintekniken erbjuder ett växande utbud av möjligheter att skapa fler uppkopplade, koordinerade och intelligenta lösningar för respektive målgrupp.”

Lumada Video Insights stödjer en snabb tillväxt av smarta platser

Genom möjligheterna att samla, lagra, managera och analysera videodata kan Lumada Video Insights skapa värdefulla analyser och slutsatser som hjälper organisationer att vara mer effektiva, verkningsfulla och säkra.

Framsteg inom datorseende och maskininlärning ger videolösningar en möjlighet att vara en rik källa av insikter och kunskaper som skapar en operationell och kundupplevd intelligens, i realtid, tillsammans med en medvetenhet samt varningssignaler om att snabbt aktivera effektiva och proaktiva motåtgärder vid incidenter, nödsituationer och kundärenden. Med Lumada Video Insights kan kunderna samla data och insikter som ger dem möjlighet att förbättra sin planering, identifiera områden för besparingar samt faktorer för en förbättrad verksamhet.

Huvudfunktioner i Lumada Video Insights:

  • IoT, video och historiskt data kan presenteras ur ett geografiskt perspektiv och grafiskt kan information från flera system eller källor visas på en enda bildskärm (single-pane-of-glass view).
  • Videoanalyser skapar, utifrån existerande eller ny videodata, insikter och varningssignaler i realtid genom AI-analyser.
  • Lagring av videodata samt managementlösningar som säkerställer snabb hantering av stora volymer grunddata i en komplett och feltolerant miljö vilket förenklar hanteringen av data.
  • Smarta slutenheter och en intelligent videoplattform som kan samla data och analyser från i princip var som helst.
  • Utforska publik data från sociala medier eller från Djupwebben (the Deep Web), som är den del av webben som sökmotorerna inte hittar, för att få kännedom om konversationer inom ett specifikt ämnesområde.
  • Stödjer datadriven beslutshantering avseende säkerhet, verksamhet och kunderfarenhet.

Lumada Video Insights förstärker Lumadas portfölj av datadrivna applikationer som i sin tur stöds av Hitachi Vantaras erbjudande inom dataintegration, orkestrering, lagring och management för att förse “end-to-end”-lösningar och affärsnytta till kunder runt om i världen.

“Innovation avseende smarta platser är ett fokusområde för Hitachi Vantara eftersom vi ser en fortsatt efterfrågan på lösningar som kan använda nya och divergerade datakällor blandat med mer traditionell data för att skapa nya och viktiga insikter,” säger Brad Surak, chief product and strategy officer, på Hitachi Vantara och fortsätter “Med Lumada Video Insights och vårt fokus på DataOps, är vi glada att kunna bredda vårt arbete med publika och privata organisationer avseende transformationen inom detaljhandeln, myndigheter och transportbranschen för att skapa datadrivna intelligenta och innovativa tillämpningar som ger ett bättre resultat”.

Hitachis lyckade kundprojekt inom smarta platser

Hitachi Vantara arbetar sida vid sida med sina kunder för att skapa ändamålsenliga, resultatdrivna lösningar som skapar konkreta insikter om hur säkerhet, verksamheten och affärsnyttan kan förbättras. Här följer några av de senaste exemplen på lyckade kundberättelser:

  • Staden Las Vegas (Nevada): Genom att installera Hitachi Smart Spaces i sina innovativa stadsdelar, kunde staden mäta trafik-, parkerings- och passagerarflöden för att sedan optimera åtgärder. I en stadsdel upptäckte man en hög andel av cykeltrafik vilket synliggjorde behovet av att bygga nya cykelbanor där.
  • Staden Moreno Valley (Kalifornien): I flera år har den här staden använt delar av Lumada Video Insights vilket har lett till en minskning av brottsligheten, förbättrad svarstid för information om trafikstörningar och olyckor i trafiken samt att få ut meddelanden om saknade personer. Detta möjliggjordes genom att de använder teknik från Hitachi.
  • Tequila Intelligente (Jalisco, Mexiko): Staden där den kända Tequilan produceras är mål för många turister. För att upplevelsen för turisterna samt stadens innevånare ska bli den bästa möjliga använder staden Lumada Video Insights för att samla in data om gångtrafik och fordonstrafik.
  • Dallas Housing Authority (Texas): För att se till att de boende är trygga inom hela bostadsområdet, Dallas Housing Authority, installerades Lumada Video Insights inklusive smarta kameror med datorkraft och lagringsmöjlighet för att analysera och monitorera videodata.

Läs mer om Hitachi Vantara: En dag med fokus på Digital Transformation

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>