Iver utökar leveransen till Axess Logistics efter ny avtalsförlängning

Ett nytt flerårigt avtal ger Iver fortsatt förtroende och en utökad leverans avseende IT-drifttjänster till Axess Logistics, ett ledande skandinaviskt billogistikföretag.

Iver utökar leveransen till Axess Logistics efter ny avtalsförlängning

Axess Logistics, ett av Skandinaviens ledande billogistikföretag som erbjuder generalagenter och återförsäljare en total logistiklösning för den skandinaviska marknaden för nya importfordon samt logistiklösningar för inlandsdistribution av nya och begagnade fordon i Skandinavien, har förlängt och utökat avtalet med Iver avseende IT-drifttjänster.

Under de kommande tre åren ska Iver leverera drift av Axess Logistics affärskritiska system från sina egna datacenter i Sverige. Ivers tjänsteleverans omfattar även tjänster inom digitalt samarbete som ger Axess Logistics medarbetare tillgång till alla applikationer, filer och samarbetsverktyg som behövs för en effektiv arbetsdag, oavsett vilken plats de arbetar ifrån.

– Det är oerhört viktigt för oss att ha en stabil IT-driftsmiljö eftersom flera av våra IT-system är verksamhetskritiska och direkt påverkar vår förmåga till att leverera våra tjänster till våra kunder. Vi lever dessutom i en bransch som snabbt förändras samtidigt som vi arbetar hårt med digitalisering och då krävs det en driftsmiljö som är flexibel och lätt kan anpassas till nya krav, säger Carl-Anders Berntsson, CIO på Axess Logistics.

– Förnyade förtroenden från våra kunder är förstås ett fint kvitto på att vi lever upp till våra kunders förväntningar och krav. Vi har under föregående avtalsperiod etablerat ett nära och utvecklande partnerskap där vi kontinuerligt skaffar oss bättre förståelse för Axess Logistics verksamhet och affär. På så sätt kan vi i rollen som leverantör och partner säkerställa att vi erbjuder och levererar rätt typ av tjänster som ger Axess Logistics rätt förutsättningar för sin fortsatta utveckling och tillväxt, säger Mikael Ryberg, regionchef på Iver.