Modern kamerateknik ger nya möjlighet, men medför också nya etiska och juridiska frågeställningar

​Användningen av övervakningskameror på offentliga platser har ökat och en majoritet av befolkningen i Sverige är positiva till kameraövervakning enligt en nyligen genomförd undersökning gjord av Sifo och Lunds universitet.

Modern kamerateknik ger nya möjlighet, men medför också nya etiska och juridiska frågeställningar 1Närvaron av kameror ger en ökad känsla av trygghet och kan bidra till att lösa brott, men medför också nya etiska och juridiska frågeställningar.

Framtidens moderna kameror med ny teknik ger oanade möjligheter, men hur ska de bäst användas och i vilka syften? Vem ska ta ansvaret och samordna användandet? På mässan Säkerhet som arrangeras på Malmömässan den 26–27 februari hör vi en expertpanel bestående av Andreas Schönström, Malmö stad, Björn Callenfors, Axis, Li Jansson, Säkerhetsföretagen och Mats Karlsson, Polisen diskutera bland annat de här frågorna. Diskussionen modereras av Jenny Persson från tidningen Aktuell Säkerhet.

Användningen av moderna kamerateknik är utbredd i Kina. ”Goda beteenden” premieras av staten och får genomslag för både företag och enskilda genom deras nya Social Credit System. Hur detta fungerar i praktiken och hur företag och enskilda individer verksamma i Kina ska förhålla sig till landets övervakningssystem med kameror och ansiktsigenkänning kommer Elin van Beesel, senior rådgivare inom data privacy och informationssäkerhet att föreläsa om på mässan Säkerhet. Elin har nyligen besökt Shanghai och ger oss en inblick Kinas nya social credit system.

”Användningen av kamera- och ansiktsigenkänning är ganska utbredd i de större städerna i Kina, till exempel i Shanghai finns det kameror med ansiktsigenkänning i nästan varje gatukorsning i centrum. Ansiktsigenkänning används också ofta i kontorsbyggnader som en säkerhetslösning, som köps och installeras av privata företag” säger Elin van Beesel.

”Frågor kopplade till kameraövervakning får allt större utrymme i samhällsdebatten. På mässan Säkerhet lyfter vi de senaste trenderna och har aktuella frågor i fokus både i seminarieprogrammet och i utställarnas montrar” säger Maria Perneros Geterud, projektledare för mässan Säkerhet.