Ny undersökning: Tekniska problem fördröjer blåljuskårens arbete
Hem NYHETERUNDERSÖKNINGAR Ny undersökning: Tekniska problem fördröjer blåljuskårens arbete

Ny undersökning: Tekniska problem fördröjer blåljuskårens arbete

Publicerat av: Redaktionen

SOTI:s nya undersökning avslöjar att 94 % av förstainsatsaktörerna i svensk blåljuskår upplever problem med mobil teknik vilket leder till allvarliga fördröjningar.

Över hälften av respondenterna uppger att det har funnits tillfällen då kvaliteten på vård eller insats har försämrats eller blivit fördröjd på grund av mobiltekniska problem.

Teknikproblemen bidrar enligt undersökningen även till ökad stress. Frustration över tekniska problem kan vara också vara en bidragande orsak till att 48 % av den svenska blåljuspersonalen uppger att de använder sina privata mobiler i tjänsten.

Mobilteknologi och mobila enheter är viktiga verktyg som används dagligen inom polis, brandkår, ambulans och räddningstjänst. Välfungerande kommunikation är avgörande för att räddningspersonal snabbt, säkert och effektivt ska kunna göra sitt jobb i kritiska situationer. Det är därför mycket oroande att 94 % av förstainsatsaktörerna inom svensk blåljuskår enligt undersökningen upplever problem med de mobila enheterna.

SOTI har i sin nya undersökning ”Digitalisering i frontlinjen: transformativ teknik i akut- och räddningstjänst” intervjuat 100 svenska förstainsatsaktörer inom polis, ambulans, brandkår och räddningstjänst. Resultaten visar på allvarliga brister i mobila enheter och applikationer som svensk blåljuspersonal använder i tjänsten på daglig basis.

Enligt undersökningen har 34 % upplevt att de på grund av tekniska problem varit tvungna att invänta ett tillstånd eller godkännande. 29 % respektive 23 % har fått vänta på åtkomst till nödvändig information eller fått vänta på att kunna påbörja arbetet med att hantera eller svara på en händelse eller nödsituation. 23 % uppger att de upplevt fördröjningar när de behövt åtkomst till platsdata för en händelse eller nödsituation.

Över hälften (55 %) säger att det har funnits tillfällen då insatsen blivit försämrad eller försenad på grund av problem med de mobila enheterna.

Ny undersökning: Tekniska problem fördröjer blåljuskårens arbete

Stefan Spendrup

De vanligaste upplevda problemen enligt undersökningen:

Enheterna har dålig batterihälsa                  31 %

Enheterna är inte laddade när man går på sitt skift          30 %

Det tar för lång tid att göra uppladdningar          27 %

Problem med anslutning/uppkoppling (Wi-Fi eller mobilnät)          25 %

Problem med programuppdateringar                  22 %

Enheten kraschar (enheten fungerar, men fryser och/eller stängs av)  20 %

Digitala formulär fungerar inte                  20 %

Särskilt oroande är att 51 % av respondenterna uppgav att det i genomsnitt tar mellan 10 och 30 minuter att lösa ett enhetsproblem. En femtedel (22 %) uppgav att det i snitt tar över 30 minuter att lösa ett problem som uppstått med de mobila enheterna. I kritiska situationer där snabba beslut och korta responstider kan rädda liv är detta ett betydande problem och en latent fara för de som söker hjälp. Frustration över tekniska problem i enheterna kan vara en bidragande orsak till att 48 % av den svenska blåljuspersonalen uppger att de använder sina privata enheter i tjänsten.

”Det är mycket oroande att svensk blåljuspersonal upplever så omfattande problem med den mobiltekniska utrustningen,” säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI.  ”Välfungerande kommunikation under situationer då läget snabbt kan förändras är en absolut nödvändighet. Det är under all kritik att blåljuspersonal inte kan lita på sina tekniska arbetsverktyg. Det bidrar till ökad stress i ett redan extremt stressutsatt yrkesgrupp.”

Möjlighet att förebygga problem innan de inträffar
I många branscher använder verksamheter centrala mobilhanteringslösingar för att kunna förebygga, och snabbt lösa de problem som uppstår i mobila enheter ute på fältet. Praktiskt innebär det att få kontroll och överblick över var de mobila enheterna befinner sig, vad de gör, vilket tekniskt skick de är i, hur de beter sig och vilka säkerhets- eller efterlevnadsrisker de kan vara utsatta för.

”I en så viktig sektor som akut- och räddningstjänst borde det vara en självklarhet att använda en Enterprise Mobility Management (EMM)-lösning. Teamen inom svensk blåljuskår behöver få förbättrad översyn och inblick i vad som händer ute på fältet. Via realtidsinformation om exempelvis batterinivå, signalstyrka och uppdateringar och kontinuerlig spårning av enheternas plats och status, kan man centralt förebygga problem innan de uppstår,” säger Stefan Spendrup.

”Ur ett säkerhetsperspektiv försvåras dock central samordning och överblick av det faktum att nära hälften av förstainsatsaktörerna i blåljuskåren uppger att de använder sina privata mobiler i tjänsten. Utan central överblick är de olika yrkeskårerna mycket sårbara för dataintrång och läckor via osäkrade Wi-Fi-nätverk och komprometterade lösenord.”

Stor förbättringspotential
Precis som allmänheten litar på att blåljuspersonal ska hjälpa dem i kritiska situationer, måste personalen ute i fält kunna förlita sig på teknik och mobila enheter. I undersökningen upplever 62 % att tekniska problem med mobila enheter medför ökad stress i tjänsten. Trots ökad stress, säger ändå 70 % att mobil teknik gör dem mer effektiva i sitt jobb.

”Det finns stor förbättringspotential när det kommer till mobil teknik inom svensk blåljuskår. Ansvariga för de olika organisationerna bör så snart som möjligt undersöka möjlighet till central hantering för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i blåljuspersonalens arbete. Bättre mobila lösningar minskar inte bara stressnivån för personalen ute i fält, de minskar även risken för potentiella dataintrång och säkerställer efterlevnad av regler och föreskrifter. Det ger en känsla av trygghet både för de som hjälper och de som söker hjälp,” avslutar Stefan Spendrup.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00