Molnet omprövar gamla sanningar

-Förändringar i SAP driver fram flytten till molnet. Nu finns tekniken att migrera SAP till molnet.

Molnet omprövar gamla sanningar 1
Jesper Ståhle, Cloud Lead Avanade Sverige

Den tyska världsledaren inom digitala affärssytem har länge levererat helt affärskritiska system som ofta omfattar hela koncerner, och därför har också diskussioner om att migrera SAP till molnet i praktiken varit tabubelagd i IT-kretsar. Men i och med SAP HANAs intåg, den mest resurskrävande databastypen SAP haft hittills, ritades kartan om och kraven på ökad säkerhet och minskade investeringskostnader blev snabbt hygienfaktorer i en allt mer utsatt digital verklighet.

SAP är idag det största affärsystemet i Sverige med en marknadsandel på cirka 17 procent. Att jämföra med Visma och Microsoft med 12 procent av marknaden vardera. Samtidigt är ”molnkriget” mellan Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure hetare än någonsin. Företagen delar förstaplatsen bland molnleverantörer i Gartners högaktuella Magic Quadrant-rapport från 2017. Företagen nådde 94 procent (av hundra möjliga) vilket innebar en förbättring på 2 procent för AWS respektive 6 procent för Microsoft Azure. Poängsättningen i Gartners rapport återspeglar den enorma mängden kraft och investeringar som företagen lagt på innovation, i huvudsak Microsoft som i tidigare mätningar legat precis bakom Amazon.

– Vi ser att molnlösningar är main-stream i Sverige. Fördelarna är givna och väl etablerade. Kostnadsbesparingar, skalbarhet, elasticitet och konsumtionsbaserade betalningsmodeller står oemotsagda och vi har realiserat dem för våra kunder. Nu handlar dialogerna bara om att skapa affärsmöjligheter med hjälp av molnet. Främst relaterat till hur molnet möjliggör den digitala transformationen samt hur modern utveckling drastiskt förbättrar ett företags time-to-market, säger Jesper Ståhle, Cloud Lead Avanade Sverige.
Microsoft har investerat stort i molnlösningen Azure för att kunna ta emot och hantera de största SAP systemen i världen. I maj 2016 tillkännagav Microsoft och SAP ett strategiskt partnerskap som innebär att Azure kan stödja ett mycket bredare utbud av SAP applikationer. Något som visat sig extra viktigt mot bakgrund av SAP HANA.

Enligt en rapport från banken JP Morgan* (2016) sker 16 procent av arbetsbelastningen i molnet idag. IT-chefer och beslutsfattare förväntar sig att den siffran år 2020 kommer vara drygt 41 procent.

En revolutionerande utvecklingstakt
Idag diskuteras inte hårdvara eller huruvida molnlösningar ska vara en del av framtidens affärsstrategi, utan hur snabbt företag kan modernisera sina utvecklingsprocesser och hur mycket av teknologin som ska migreras till molnet. Företagen står inför ett tudelat val: införskaffa hårdvara som oftast är dyr och samtidigt hantera lagring och sköta servrarna själva, eller köpa lagring och drift som en tjänst i molnet och därmed ta tillvara på möjligheterna att effektivisera sin affärs- och systemutveckling.

– Att utvärdera om en flytt av SAP till Azure skulle få samma fördelar som alla andra moln-transformationer, är ett givet nästa steg. Gamla sanningar som förr gjorde detta utmanande gäller inte längre – tvärtom ger SAP på Azure nya möjligheter, som att undvika stora hårdvaruinköp vid övergången till HANA. Samtidigt medför SAP på Azure kostnadsbesparingar, exempelvisför lagring, och uppsnabbade processer, där ett typiskt exempel är att det går snabbare att tillhandahålla en testmiljö.

Att som företag endast se till kostnadsbesparingar räcker inte längre. Verkliga affärsfördelar i form av uppenbara skal- och produktivitetsfördelar tillsammans med en inbyggd flexibilitet och agilitet har gjort Microsofts Azure till en stark kandidat att ta en allt större marknadsandel.