Öppet brev till finansminister Magdalena Andersson

[Sommarläsning] Hej Magdalena!

I artikeln i Piteå Tidningen (8/7-2016, bifogad länk och bild på artikel) uttalar du dig och jag håller inte riktigt med dig…Jag vill inte ha ditt jobb, det måste vara oerhört svårt och pressande, men jag vill gärna behålla mitt som VD på Fortlax datacenter. Fortlax har hållit på i 12 år, långt före Facebook kom till regionen, vill inte att det tar slut nu.

Vi är 7 duktiga och växande datacenter med sammanlagt 250 anställda –

Vi är utspridda över hela Sverige som försöker ändra eller stoppa detta nya elskatteförslag för datacenter. Med fortnoxnuvarande skatteförslag på datacenter är vi mycket oroliga för vår framtida existens. Vi borde vara många fler som ”klagar och skriker”, gissar att det finns flera hundra datacenter liknande våra i Sverige med 1000 -tals anställda, men tror inte alla förstått eller haft tid att sätta sig in i frågan för att reagera.

Vi har insett, kanske lite sent, att det förslag som nu ligger på bordet vore förödande och mycket orättvist för allas vår verksamhet. Vi erbjuder exakt samma tjänster som de ”stora internationella företag” som du nämner, vi är också utsatta, dagligen, för internationell konkurrens, dels fysisk, men också genom det så kallade ”molnet”.

I mars-16 fick Fortlax en mycket stor och viktig kund –

BMW GROUP från München. BMW har 122000 anställda, 6000 arbetar på IT avdelningen och deras IT växer explosionsartat. BMW kunde ha valt vilket annat land/plats som helst i världen, men BMW valde norra Sverige och Fortlax! Om inte det är internationell konkurrens, ja då vet jag inte vad man ska kalla det.

Jag är livrädd hur BMW ska reagera att Fortlax som ”litet datacenter” riskerar att ha dubbelt så hög energikostnad som de stora datacentren om nuvarande förslag går igenom, då finns stor risk att vi tappar denna stora ankarkund.

Affären med BMW tog 1,5 år att få, tyskarna är mycket noggranna och Fortlax har blivit synade! Ingen tror väl att BMW skulle välja ett ”oriktigt datacenter”? Fortlax är i allra högsta grad ett riktigt och mycket säkerhetsmedvetet datacenter!

I artikeln i Piteå Tidningen uttalar du dig och jag håller inte riktigt med dig –

Vägen att nå 0,5 MW är alldeles för lång, många kommer att gå i konkurs innan de nått skatterabatt nivån. De som planerar starta ett nytt datacenter kommer att inse att vägen fram till konkurrens på lika villkor är för lång och därför stoppas nyetableringar.

Kort om förslaget och även förslag på förändring:

Nuvarande förslag bygger på en dåligt genomförd utredning där bara stora ”branschföreträdare” har blivit tillfrågade vad ett ”riktigt datacenter” är. Vi tycker att förslaget i grunden är bra, men mycket orättvist och felkonstruerat.

 • Orättvist ur konkurrenssynpunkt, den kommer att slå ut alla mindre datacenter och tusentals jobb. På 2-3 år kommer den svenska datacentermarknaden att vara totalt förändrad, det går tyvärr inte att backa bandet.
 • Förslaget är felkonstruerat med en effektnivå 0,5 MW, men här ligger nog ”branschföreträdarna” bakom. Det är också oklart och krångligt hur denna effektnivå ska mätas, med eller utan kylenheter, förbrukad eller installerad effekt?
 • En jämförelse skulle kunna vara hotellbranschen, där finns idag på den svenska marknaden: svenska ägare, utländska, små och stora hotell, men de erbjuder alla samma typ av tjänster, boende! Datacenter är precis likadana, svenska ägare, utländska, små och stora datacenter, men de erbjuder alla samma typ av tjänster, ”digitalt boende” och digital drift!
 • Skillnaden i pengar mellan att ligga på 0,499 MW eller 0,501 MW är cirka 1,3 MSEK i mer elkostnader per år (ingen skatterabatt/skatterabatt).
 • Elkostnaden utgör idag 25 – 30 % av ett datacenters totala kostnader.
 • Av säkerhetsskäl är det bättre för ett datacenter att inte lägga ”alla äggen i samma korg”, borde vara på org.nr och inte nätabonnemang, som man tittar på, även här har nog ”branschföreträdarna” varit framme.
 • Om det är på nätabonnemang och inte org.nr kommer arbetstillfällen tas från mindre orter när de större företagen tar uppdrag från de mindre och medelstora och koncentrerar verksamheten till centralorter, och de mindre/medelstora lägger ned.
 • Inga incitament för miljösatsningar och effektiviseringar, då riskerar man att hamna under nivån och tappa skattesubventionen. Feltänkt!
 • Läs speciellt sidan 319, där man konstaterar i utredningen (länk nedan): ”Den potentiella risk som utredningen ser är att införandet av en gräns leder till att mindre datacenter försvinner genom att lagstiftningen påverkar utvecklingen i en riktning där större enheter bildas. Detta behöver nödvändigtvis inte vara negativt.”, för mig, Fortlax samt mina branschkollegor vore det mycket tråkigt och negativt att ”försvinna”…
 • Eventuellt ökad administrationen kan väl inte vara ett skäl för att riskera tusentals datacenter och tusentals arbetstillfällen?
 • 0,5 MW motsvarar cirka 200 datarack med en snittförbrukning på 2,5 kW/rack. Det finns inte så många datacenter i Sverige som klarar den nivån. Ny teknik (bättre kyllösningar, UPS: er, servrar etc.) gör också elförbrukningen minskar, men tekniken gör att man ändå ”klarar mycket mer” med färre servrar och modernare servrar. Därför är effektnivån ett felaktig och farligt mått på ”riktiga datacenter”.
 • Enligt en rapport från Boston Consulting Group (juni-16) beställd av Business Sweden, finns det idag i Sverige cirka 3000 datacenter/serverhallar med mindre än 0,3 MW och drygt 100 datacenter/serverhallar med mer än 0,3 MW i effekt. Var tror ni det arbetar mest IT människor?
 • En sak som finansministern påtalade och som det kan vara värt att belysa i diskussionen: att Sverige satt en mycket lägre gräns än grannländerna, Finland och Norge som satt en gräns om 5 MW (Danmark ingen gräns alls). Det kan mycket väl vara så, och paradoxalt nog skulleen mycket högre gräns vara bättre för svensk datacenterindustri. Antingen tar ni bort effektgränsen (som Danmark) eller så harmoniserar ni med Finland och Norge, då får ni kanske era stora datacenter typ Facebook, men de ”normala” datacentren i Sverige kan fortsätta konkurrera på lika villkor.
 • Några av de stora datacentren i Sverige som erbjuder colocation och molntjänsterär Telecity/Equinix, Digiplex, Interaxion och Bahnhof. Alla med huvudverksamhet i Stockholmsregionen och alla utom en med utländska ägare.
 • Var rädd om entreprenörskapet i Sverige, döda det inte. Risken finns att en kunskapsintensiv och högteknologisk industri som just nu håller på att växa fram i Sverige hotas.
 • Fortlax har två datacenter, två för ökad säkerhet och för att många kunder kräver detta i sina upphandlingar, vi ligger i dagsläget på 0,1 MW (F1) samt 0,2 MW (F2), enligt förslaget/utredningen får vi inte räkna ihop den sammanlagda effekten. Vi har också, av säkerhetsskäl och kapacitetsskäl, planer på ett tredje datacenter – F3.

Förslag till förändringar:

 • Gör lika regler som för tillverkningsindustrin.
 • Sätt en penning gräns istället för en effektgräns, tror att alla i datacenterbranschen skulle acceptera 50-60000 kr. Då tar man bort ev. administration och ”små serverrum”. Det är inte heller risk att nya, små och växande datacenter slås ut eller aldrig blir av. Stora och små datacenter konkurrerar på lika villkor.
 • Sveriges datacenter marknad kommer då att ha alla möjligheter att bli den bästa i hela världen, med både stora, små, nationella och internationella datacenter.

Du och dina regeringskollegor är mycket välkomna på ett besök på Fortlax (bifogar lite bilder/presentation om Fortlax, vårt yttrande till Finansdepartement samt PT artikeln) så kan jag på plats visa vad vi just nu håller på med.

Sammanlagt investerar Fortlax nu tillsammans med partners 25 miljoner i F2 för att kunna ta emot BMW som kommer i oktober-16.

Vet inte hur man ringer dig (men blev imponerad av att Piteå Tidningen lyckades…), men du får gärna ringa mig, så kanske vi gemensamt kan diskutera en bra och klok lösning. Jag och några av mina branschkollegor kan också komma till Stockholm för ett möte.

Anders Berglund
VD Fortlax

Post Comment