Riksantikvarieämbetet väljer e-arkiv från Ida Infront

Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har via Pulsen AB fått uppdraget att leverera sin e-arkivprodukt till
Riksantikvarieämbetet.

Det 3-åriga avtalet, med ett ordervärde på ca 1,5 MSEK, omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. De harIT-kanalen.se ansvar för frågor som rör
kulturarv och kulturmiljöer i Sverige, vilket till exempel omfattar kulturlandskap, fornlämningar, kulturmiljöer och kulturföremål.

Riksantikvarieämbetet bedriver från 2014 ett övergripande program, DAP (Digital arkeologisk process) i syfte att skapa en arkeologisk process som resulterar i samordnad fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga en gemensam infrastruktur för arkeologisk information.

Ida Infront erbjuder Riksantikvarieämbetet ett e-arkiv som kan fungera som ”mellanlagring” till DAP. Mellanlagringen ska långsiktigt kunna lagra slutredigerad information samlat. Denna information ska sedan kunna delges till interna och externa aktörer.

–        ”Vi är glada över att få välkomna Riksantikvarieämbetet som kund till Ida Infront.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront. ”Det här visar på nytt våra produkters starka position på myndighetsmarknaden.”

Post Comment